DA31: Ezekiels Bog 11

1 Så løftede Ånden mig og bragte mig til HERRENS Hus’s Østport, den der vender mod Øst. Og se, ved Indgangen til Porten var der fem og tyve Mænd, og jeg så iblandt dem Ja’azanja, Azzurs Søn, og Pelatja, Benajas Søn, Folkets Fyrster.

2 Og han sagde til mig: »Menneskesøn! Det er de Mænd, som pønser på Uret og lægger onde Råd op i denne By,

3 idet de siger: «Er Husene ikke nys bygget? Byen er Gryden, vi Kødet!»

4 Profetér derfor imod dem, profetér, Menneskesøn!«

5 Så faldt HERRENS Ånd på mig, og han sagde til mig: Sig: Så siger HERREN: Således taler I, Israels Hus; jeg kender godt, hvad der stiger op i eders Ånd.

6 Mange har I dræbt i denne By; I har fyldt dens Gader med dræbte.

7 Derfor, så siger den Herre HERREN: De, som I dræbte og henslængte i dens Midte, de er Kødet, og Byen er Gryden; men eder vil jeg føre ud af den.

8 I frygter for Sværd, og Sværd vil jeg bringe over eder, lyder det fra den Herre HERREN.

9 Jeg vil føre eder ud af den og give eder i fremmedes Hånd, og jeg vil holde Dom over eder.

10 For Sværd skal I falde; ved Israels Grænse vil jeg dømme eder. Og I skal kende, at jeg er HERREN.

11 Byen skal ikke være eder en Gryde, og I skal ikke være Kødet deri; ved Israels Grænse vil jeg dømme eder.

12 Og I skal kende, at jeg er HERREN, hvis Vedtægter I ikke fulgte, og hvis Lovbud I ikke levede efter, hvorimod I levede efter eders Nabofolks Lovbud. —

13 Men medens jeg profeterede således, døde Pelatja, Benajas Søn. Da faldt jeg på mit Ansigt og råbte med høj Røst: »Ak, Herre, HERRE, vil du da helt udrydde Israels Rest?«

14 Så kom HERRENS Ord til mig således:

15 Menneskesøn! Dine Brødre, dine Medfanger og alt Israels Hus, alle de, om hvem Jerusalems Indbyggere siger: »De er langt borte fra HERREN, os er Landet givet i Eje!« —

16 derfor skal du sige: Så siger den Herre HERREN: Ja, jeg har ført dem langt bort blandt Folkene og spredt dem i Landene, og kun i ringe Måde var jeg dem en Helligdom i de Lande, hvor de kom hen.

17 Men derfor skal du sige: Så siger den Herre HERREN: Jeg vil samle eder sammen fra Folkeslagene og sanke eder op i Landene, hvor I er spredt, og give eder Israels Jord.

18 Derhen skal de komme og fjerne alle dets væmmelige Guder og alle dets Vederstyggeligheder;

19 jeg giver dem et nyt Hjerte og indgiver dem en ny Ånd; jeg tager Stenhjertet ud af deres Legeme og giver dem et Kødhjerte,

20 for at de må følge mine Vedtægter og holde mine Lovbud og gøre efter dem. Så skal de være mit Folk, og jeg vil være deres Gud.

21 Men hines Hjerter holder sig til deres væmmelige Guder og deres Vederstyggeligheder; dem gengælder jeg deres Færd, lyder det fra den Herre HERREN.

22 Så løftede Keruberne Vingerne og samtidig Hjulene; og Israels Guds Herlighed var oven over dem.

23 Og HERRENS Herlighed steg op fra Byen og stillede sig på Bjerget østen for.

24 Derpå løftede Ånden mig og bragte mig ved Guds Ånd i Synet til de landflygtige i Kaldæa; og Synet, som jeg havde skuet, steg op og svandt bort.

25 Så kundgjorde jeg de landflygtige alle de Ord, HERREN havde åbenbaret mig.

Lignende indlæg:

  • DA31: Ezekiels Bog 11 I det tredivte År på den femte Dag i den fjerde Måned da jeg var blandt de Landflygtige ved Floden Kebar, skete det, at Himmelen åbnede sig, og jeg skuede Syner fra Gud. 2 Den femte […]
  • DA31: Ezekiels Bog 21 Han sagde til mig: »Menneskesøn stå op på dine Fødder så jeg kan tale med dig!« 2 Og som han talede til mig, kom Ånden i mig og rejste mig på mine Fødder, og jeg hørte ham tale til […]
  • DA31: Ezekiels Bog 31 Så sagde han til mig: »Menneskesøn, slug hvad du her har for dig, slug denne Bogrulle og gå så hen og tal til Israels Hus!« 2 Så åbnede jeg Munden, og han lod mig sluge Bogrullen 3 […]
  • DA31: Ezekiels Bog 41 Du Menneskesøn tag dig en Teglsten, læg den for dig og indrids i den et Billede af en By, Jerusalem; 2 og kast en Vold op omkring den, byg Belejringstårne, opkast Stormvold, lad Hære […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development