DA31: Klagesangene 5

1 HERRE, kom vor Skæbne i Hu, sku ned og se vor Skændsel!

2 Vor Arvelod tilfaldt fremmede, Udlændinge fik vore Huse.

3 Forældreløse, faderløse er vi, som Enker er vore Mødre.

4 Vort Drikkevand må vi købe, betale må vi vort Brænde.

5 Åget trykker vor Nakke, vi trættes og finder ej Hvile.

6 Ægypten rakte vi Hånd, Assur, for at mættes med Brød.

7 Vore Fædre, som synded, er borte, og vi må bære deres Skyld.

8 Over os råder Trælle, ingen frier os fra dem.

9 Med Livsfare henter vi vort Brød, udsatte for Ørkenens Sværd.

10 Vor Hud er sværtet som en Ovn af Hungerens svidende Lue.

11 De skændede Kvinder i Zion, Jomfruer i Judas Byer.

12 Fyrster greb de og hængte, tog intet Hensyn til gamle.

13 Ynglinge sattes til Kværnen, under Brændeknippet segnede Drenge.

14 De gamle forsvandt fra Porten, de unge fra Strengenes Leg.

15 Vort Hjertes Glæde er borte, vor Dans er vendt til Sorg.

16 Kronen faldt af vort Hoved, ve os, at vi har syndet!

17 Vort Hjerte blev derfor sygt, derfor vort Øje mørkt:

18 For Zions Bjerg, som er øde, Ræve tumler sig der.

19 Du, HERRE, troner for evigt, fra Slægt til Slægt står din Trone.

20 Hvi glemmer du os bestandig og svigter os alle Dage?

21 Omvend os, HERRE, til dig, så vender vi om, giv os nye Dage, som fordum!

22 Eller har du helt stødt os bort, er din Vrede mod os uden Ende?

Lignende indlæg:

  • DA31: Klagesangene 11 Hvor sidder hun ene, den By, så folkerig før — mægtig blandt Folkene før, men nu som en Enke! Fyrstinden blandt Lande er nu sat til at trælle. 2 Hun græder og græder om Natten med […]
  • DA31: Klagesangene 21 Hvor har dog Herren i Vrede lagt Mulm over Zion, slængt Israels Herlighed ned fra Himmel til Jord og glemt sine Fødders Skammel på sin Vredes Dag. 2 Herren har skånselsløst opslugt […]
  • DA31: Klagesangene 31 Jeg er den, der så nød ved hans vredes ris, 2 mig har han ført og ledt i det tykkeste Mulm, 3 ja, Hånden vender han mod mig Dagen lang. 4 Mit Kød og min Hud har han opslidt, […]
  • DA31: Klagesangene 41 Hvor Guldet blev sort, og skæmmet det ædle metal, de hellige Stene slængt hen på Gadernes Hjørner! 2 Zions de dyre Sønner, der opvejed Guld, kun regnet for Lerkar, Pottemagerhænders […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development