DA31: Jeremias’ Bog 39

1 Efter at Jerusalem var indtaget — i Kong Zedekias af Judas niende Regeringsår i den tiende Måned, kom Kong Nebukadrezar af Babel med hele sin Hær til Jerusalem og belejrede det;

2 i Zedekias’s ellevte År på den niende Dag i den fjerde Måned blev Byen stormet —

3 da kom alle Babels Konges Fyrster og satte sig i Midterporten: Overhofmanden Nebusjazban, Magernes Øverste Nergal-Sar’ezer og alle Babels Konges andre Fyrster.

4 Da Kong Zedekias af Juda og alle hans Krigsmænd så dem, flygtede de om Natten fra Byen ad Vejen til Kongens Have gennem Porten mellem de to Mure og tog Vejen ad Araba til.

5 Men Kaldæernes Hær satte efter dem og indhentede Zedekias på Jerikos Lavslette; og de tog ham med og bragte ham op til Kong Nebukadnezar af Babel i Ribla i Hamats Land; og han fældede hans Dom.

6 Babels Konge lod i Ribla Zedekias’s Sønner dræbe i hans Påsyn; også alle de ypperste i Juda lod Babels Konge dræbe;

7 derpå lod han Øjnene stikke ud på Zedekias og lod ham lægge i Kobberlænker for at føre ham til Babel.

8 Kaldæerne satte Ild på Kongens Palads og Folkets Huse og nedbrød Jerusalems Mure.

9 Resten af Folket, der var levnet i Byen, Overløberne, der var løbet over til ham, og Resten af Håndværkerne førte Livvagtsøversten Nebuzar’adan som Fanger til Babel,

10 og kun nogle af den fattigste Befolkning, der intet ejede, lod Livvagtsøversten Nebuzar’adan blive tilbage i Judas Land, idet han samtidig gav dem Vingårde og Agre.

11 Men om Jeremias bød Kong Nebukadrezar af Babel Livvagtsøversten Nebuzar’adan:

12 »Tag ham og hav Øje med ham og gør ham ingen Men; gør med ham, som han selv ønsker!«

13 Så sendte Livvagtsøversten Nebuzar’adan, Overhofmanden Nebusjazban og Magernes Øverste Nergal-Sar’ezer og alle Babels Konges andre Stormænd

14 Bud og lod Jeremias hente i Vagtforgården og overgav ham til Gedalja, en Søn af Sjafans Søn Ahikam, for at han skulde føre ham til hans Hjem; og han boede iblandt Folket.

15 Medens Jeremias sad fængslet i Vagtforgården, kom HERRENS Ord til ham således:

16 Gå hen og sig til Ætioperen Ebed-Melek: Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Se, jeg lader mine Ord gå i Opfyldelse på denne By til Ulykke og ikke til Lykke, og du skal have dem i Tankerne på hin Dag.

17 Men på hin Dag redder jeg dig, lyder det fra HERREN, og du skal ikke gives i de Mænds Hånd, for hvem du frygter;

18 thi jeg vil frelse dig, så du ikke falder for Sværdet, og du skal vinde dit Liv som Bytte, fordi du stolede på mig, lyder det fra HERREN.

Lignende indlæg:

  • DA31: Jeremias’ Bog 11 Ord af Jeremias, Hilkijas Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land, 2 til hvem HERRENS Ord kom i Amons Søns, Kong Josias af Judas, Dage, i hans Herredømmes trettende År, 3 og […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 21 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Gå hen og råb Jerusalem i Ørene: Så siger HERREN: Jeg mindes din Kærlighed som ung, din Elskov som Brud, at du fulgte mig i Ørkenen, et Land, hvor […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 31 Når en Mand forstøder sin Hustru, og hun går fra ham og ægter en anden, kan hun så gå tilbage til ham? Er slig en Kvinde ej sunket til Bunds i Vanære? Og du, som boled med mange Elskere, […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 41 Omvender du dig, Israel, lyder det fra HERREN, så vend dig til mig; hvis du fjerner dine væmmelige Guder, skal du ikke fly for mit Åsyn. 2 Sværger du: »Så sandt HERREN lever,« […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development