DA31: Zakarias’ Bog 11

1 Libanon, luk Dørerne op, så Ild kan fortære dine Cedre!

2 Klag, Cypres, thi Cedren er faldet. de ædle Træer lagt øde! Klag, I Basans Ege, thi Fredskoven ligger fældet!

3 Hør, hvor Hyrderne klager, thi deres Græsgang er hærget; hør, hvor Løverne brøler, thi Jordans Tykning er hærget.

4 Således sagde HERREN min Gud: Røgt Slagtefårene,

5 hvis Køber slagter dem uden at føle Skyld, og hvis Sælger siger: “HERREN være lovet, jeg blev rig.” Og deres Hyrder sparer dem ikke.

6 (Thi jeg vil ikke længer spare Landets Indbyggere, lyder det fra HERREN; men se, jeg lader hvert Menneske falde i sin Hyrdes og sin Konges Hånd; og de skal ødelægge Landet, og jeg vil ingen redde af deres Hånd).

7 Så røgtede jeg Slagtefårene for Fåreprangerne og tog mig to Stave; den ene kaldte jeg “Liflighed”, den anden “Bånd”; og jeg røgtede Fårene.

8 (Og jeg ryddede de tre Hyrder af Vejen i een Måned). Så tabte jeg Tålmodigheden med dem, og de blev også kede af mig.

9 Og jeg sagde: “Jeg vil ikke røgte eder; lad dø, hvad dø skal, lad bortkomme, hvad bortkomme skal, og lad de andre æde hverandres Kød!”

10 Så tog jeg Staven, som hed “Liflighed”. og sønderbrød den for at bryde den Overenskomst, jeg havde sluttet (med alle Folkeslag;

11 og den blev brudt samme Dag, og Fåreprangerne, som holdt Øje med mig, kendte, at det var HERRENs Ord).

12 Og jeg sagde til dem: “Om I synes, så giv mig min Løn; hvis ikke, så lad være!” Så afvejede de min Løn, tredive Sekel Sølv.

13 Men HERREN sagde til mig: “Kast den til Pottemageren”, den dejlige Pris, de har vurderet mig til!” Og jeg tog de tredive Sekel Sølv og kastede dem til Pottemageren i HERRENs Hus.

14 Så sønderbrød jeg den anden Hyrdestav “Bånd” for at bryde Broderskabet imellem Juda og Jerusalem.

15 Siden sagde HERREN til mig: Udstyr dig atter som en Hyrde, en Dåre af en Hyrde!

16 (Thi se, jeg lader en Hyrde fremstå i Landet). Han tager sig ikke af det bortkomne, leder ikke efter det vildfarne, læger ikke det brudte og har ikke Omhu for det sunde, men spiser Kødef af de fede Dyr og river Klovene af dem.

17 Ve, min Dåre af en Hyrde, som svigter Fårene! Et Sværd imod hans Arm og hans højre Øje! Hans Arm skal vorde vissen, hans højre Øje blindes.

Lignende indlæg:

  • DA31: Zakarias’ Bog 11 I den ottende Måned i Darius's andet Regeringsår kom HERRENs Ord til Profeten Zakarias, en Søn af Berekja, en Søn af Iddo, således: 2 HERREN var fuld af Harme imod eders Fædre. 3 […]
  • DA31: Zakarias’ Bog 21 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var fire Horn. 2 Jeg spurgte Engelen, som talte med mig: "Hvad betyder de?" Han svarede: "Det er de Horn, som har spredt Juda, Israel […]
  • DA31: Zakarias’ Bog 31 Derpå lod han mig se Ypperstepræsten Josua, og han stod foran HERRENs Engel, medens Satan stod ved hans højre Side for at føre Klage imod ham. 2 Men HERREN,sagde til Satan: "HERREN […]
  • DA31: Zakarias’ Bog 41 Engelen, som talte med mig, vakte mig så atter, som man vækker et Menneske af hans Søvn, 2 og spurgte mig: "Hvad skuer du?" Jeg svarede: "Jeg, skuer, og se, der er en Lysestage, helt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development