DA31: Jeremias’ Bog 28

1 Kong Zedekias af Judas fjerde Regeringsår i den femte Måned sagde Profeten Hananja, Azzurs Søn, fra Gibeon til mig i HERRENS Hus i Præsternes og alt Folkets Nærværelse:

2 »Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg har sønderbrudt Babels Konges Åg.

3 Om to År fører jeg tilbage hertil alle HERRENS Hus’s Kar, som Kong Nebukadnezar af Babel tog herfra og førte til Babel;

4 og Jojakims Søn, Kong Jekonja af Juda, og alle de landflygtige fra Juda, som kom til Babel, fører jeg tilbage hertil, lyder det fra HERREN; thi jeg sønderbryder Babels Konges Åg.«

5 Profeten Jeremias svarede Profeten Hananja i Nærværelse af Præsterne og alt Folket, som stod i HERRENS Hus,

6 således: »Amen! Måtte HERREN gøre således og stadfæste, hvad du har profeteret, og føre HERRENS Hus’s Kar og alle de landflygtige fra Babel tilbage hertil!

7 Men hør dog dette Ord, som jeg vil tale til dig og alt Folket:

8 De Profeter, som levede før mig og dig fra Fortids Dage, profeterede mod mange Lande og mægtige Riger om Krig, Hunger og Pest;

9 men når en Profet profeterer om Fred, kendes den Profet, HERREN virkelig har sendt, på, at hans Ord går i Opfyldelse.«

10 Så rev Profeten Hananja Ågstængerne af Profeten Jeremias’s Hals og sønderbrød dem;

11 og Hananja sagde i alt Folkets Nærværelse: »Så siger HERREN: Således sønderbryder jeg om to År Kong Nebukadnezar af Babels Åg og tager det fra alle Folkenes Hals.« Men Profeten Jeremias gik sin Vej.

12 Men efter at Profeten Hananja havde sønderbrudt Ågstængerne og revet dem af Profeten Jeremias’s Hals, kom HERRENS Ord til Jeremias således:

13 »Gå hen og sig til Hananja: Så siger HERREN: Du har sønderbrudt Ågstænger af Træ, men jeg vil lave Ågstænger af Jern i Stedet.

14 Thi så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Et Jernåg lægger jeg på alle disse Folks Hals, at de må trælle for Kong Nebukadnezar af Babel; de skal trælle for ham, selv Markens Vildt har jeg givet ham.«

15 Så sagde Profeten Jeremias til Profeten Hananja: »Hør, Hananja! HERREN har ikke sendt dig, og du har fået dette Folk til at slå Lid til Løgn.

16 Derfor, så siger HERREN: Se, jeg slænger dig bort fra Jordens Flade; du skal dø i År, thi du har prædiket Frafald fra HERREN.«

17 Og Profeten Hananja døde samme År i den syvende Måned.

Lignende indlæg:

  • DA31: Jeremias’ Bog 341 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Nebukadnezar af Babel og hele hans Hær og alle Riger på Jorden, der stod under hans Herredømme, og alle Folkeslag angreb Jerusalem og […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 291 Følgende er Indholdet af det Brev, Profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til de Ældste, som var tilbage blandt de bortførte, og til Præsterne og Profeterne og alt Folket, som […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 211 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN, da Kong Zedekias sendte Pasjhur, Malkijas Søn, og Præsten Zefanja, Ma'asejas Søn, til ham og lod sige: 2 »Rådspørg HERREN for os, thi Kong […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 251 Det Ord, som kom til Jeremias om alt Judas Folk i Josias's Søns, Kong Jojakim af Judas, fjerde År, det er Kong Nebukadrezar af Babels første År, 2 og som Profeten Jeremias talte til […]
The following two tabs change content below.
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development