DA31: Hoseas’ Bog 4

1 Hør, Israeliter, HERRENS Ord, thi HERREN går i rette med Landets Folk. Thi ej er der Troskab, ej Godhed, ej kender man Gud i Landet.

2 Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld.

3 Derfor sørger Landet, og alt, hvad der bor der, sygner, Markens Dyr og Himlens Fugle; selv Havets Fisk svinder bort.

4 Dog skænde man ej, dog revse man ej, når mit Folk kun er som dets Præster.

5 Du skal styrte ved Dag, og med dig Profeten ved Nat….

6 Mit Folk skal gå til Grunde, fordi det er uden Kundskab. Da du har vraget Kundskab, vrager jeg dig som Præst; du glemte din Guds Åbenbaring, så glemmer og jeg dine Sønner.

7 Jo fler, des mere de synded, ombytted deres Ære med Skændsel;

8 mit Folks Synd lever de af, dets Brøde hungrer de efter.

9 Men Præst skal det gå som Folk; jeg hjemsøger ham for hans Færd, hans Id gengælder jeg ham.

10 De skal spise, men ikke mættes, hore, men ej blive fler; thi de har sveget HERREN og holder fast ved Hor.

11 Vin og Most tager Forstanden.

12 Mit Folk rådspørger sit Træ, og Svaret giver dets Stok; thi Horeånd ledte dem vild, de boler sig bort fra deres Gud.

13 De ofrer på Bjergenes Tinder, på Højene brænder de Ofre under en Eg, en Poppel, en Terebinte, thi Skyggen er god. Så horer jo og eders Døtre, så boler jo og eders Kvinder;

14 jeg straffer ej Døtrenes Hor, ej Kvinderne for deres Bolen; thi selv går de bort med Horer, ofrer sammen med Skøger; og det uvise Folk drages ned.

15 Men selv om du, Israel, horer, må Juda ej gøre sig skyldigt. Gå ikke over til Gilgal, drag ikke op til Bet-Aven, sværg ikke: »Så sandt HERREN lever!«

16 Thi som en uvan Ko er Israel uvan, skal HERREN så lade dem græsse i Frihed som Lam?

17 Efraim er bundet til Afgudsbilleder; lad ham fare!

18 Deres Drikken er skejet ud. Hor har de bedrevet; højt har deres Skjolde elsket Skændsel.

19 Et Vejr har omspændt dem med sine Vinger, og de skal blive til Skamme for deres Ofre.

Lignende indlæg:

  • DA31: Hoseas’ Bog 131 Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han Fyrste, han forbrød sig med Ba'al og døde. 2 Nu bliver de ved at synde og laver sig støbte Guder, dannet som Billeder af Sølv, […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 91 Israel, glæd dig ikke med Folkenes Jubel, ved Hor veg du bort fra din Gud, på hver en Tærskeplads elsker du Skøgens Løn. 2 Tærskeplads og Perse skal ej kendes ved dem, og Mosten slår […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 61 »Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil også forbinde. 2 Om to Dage gør han os levende, rejser os op den tredje; da lever vi for hans […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 21 Kald eders Broder Mit-Folk og eders Søster Nåderig. 2 Gå i rette med eders Moder, gå i rette, thi hun er ikke min Hustru, og jeg er ej hendes Mand. For Hormærket fri hun sit Ansigt, […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development