DA31: Jeremias’ Bog 1

1 Ord af Jeremias, Hilkijas Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land,

2 til hvem HERRENS Ord kom i Amons Søns, Kong Josias af Judas, Dage, i hans Herredømmes trettende År,

3 og fremdeles i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, Dage indtil Slutningen af Josias’s Søns, Kong Zedekias af Judas, ellevte Regeringsår, til Jerusalems Indbyggere førtes i Landflygtighed i den femte Måned.

4 HERRENS Ord kom til mig således:

5 Før jeg danned dig i Moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af Moderliv, helliged jeg dig, til Profet for Folkene satte jeg dig.

6 Men jeg svarede: »Ak, Herre, HERRE, jeg kan jo ikke tale, thi jeg er ung.«

7 Så sagde HERREN til mig: »Sig ikke: Jeg er ung! men gå, hvorhen jeg end sender dig, og tal alt, hvad jeg byder dig;

8 frygt ikke for dem, thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN.«

9 Og HERREN udrakte sin Hånd, rørte ved min Mund og sagde til mig: »Nu lægger jeg mine Ord i din Mund.

10 Se, jeg giver dig i Dag Myndighed over Folk og Riger til at oprykke og nedbryde, til at ødelægge og nedrive, til at opbygge og plante.«

11 Siden kom HERRENS Ord til mig således: »Hvad ser du, Jeremias?« Jeg svarede: »Jeg ser en Mandelgren.«

12 Da sagde HERREN til mig: »Du ser ret, thi jeg er årvågen over mit Ord for at fuldbyrde det.«

13 Og HERRENS Ord kom atter til mig således: »Hvad ser du?« Jeg svarede: »Jeg ser en sydende Kedel med Fyrsted mod Nord.«

14 Da sagde HERREN til mig: »Nordfra skal Ulykke syde ud over alle Landets Indbyggere;

15 thi se, jeg hidkalder alle Nordens Riger, lyder det fra HERREN, og man skal komme og rejse hver sin Trone ved Indgangen til Jerusalems Porte mod alle dets Mure trindt omkring og mod alle Judas Byer;

16 og jeg vil afsige Dom over dem for al deres Ondskab, at de forlod mig, tændte Offerild for fremmede Guder og tilbad deres Hænders Værk.

17 Så omgjord dine Lænder og stå frem og tal til dem, alt hvad jeg byder dig! Vær ikke ræd for dem, at jeg ikke skal gøre dig ræd for dem!

18 Og jeg, se, jeg gør dig i Dag til en fast Stad, til en Jernstøtte og en Kobbermur mod hele Landet, Judas Konger og Fyrster, Præsterne og Almuen;

19 de skal kæmpe imod dig, men ikke kunne magte dig; thi jeg er med dig for at frelse dig, lyder det fra HERREN.«

Lignende indlæg:

  • DA31: Jeremias’ Bog 321 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN i Kong Zedekias af Judas tiende År, det er Nebukadrezars attende. 2 Dengang belejrede Babels Konges Hær Jerusalem, og Profeten Jeremias sad […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 261 I Josias's Søns, Kong Jojakim af Judas, første Regeringstid kom dette Ord fra HERREN: 2 Så siger HERREN: Stå frem i Forgården til HERRENS Hus og tal til hele Juda, som kommer for at […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 221 Så siger HERREN: Gå ned til Judas Konges Palads og tal dette Ord 2 og sig: Hør HERRENS Ord, Judas Konge, som sidder på Davids Trone, du, dine Tjenere og dit Folk, som går ind ad disse […]
  • DA31: Jeremias’ Bog 391 Efter at Jerusalem var indtaget — i Kong Zedekias af Judas niende Regeringsår i den tiende Måned, kom Kong Nebukadrezar af Babel med hele sin Hær til Jerusalem og belejrede det; 2 i […]
The following two tabs change content below.
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development