DA31: Hoseas’ Bog 10

1 En frodig Vinstok var Israel, som bar sin Frugt, jo flere Frugter, des flere Altre; som Landet gik frem, des skønnere Støtter.

2 Deres Hjerte var glat, så lad dem da bøde! Han skal slå Altrene ned, lægge Støtterne øde.

3 De siger jo nu: »Vi har ingen Konge; thi HERREN frygter vi ej; en Konge, hvad gavner han os?«

4 Med Ord slår de om sig, gør Mened og indgår Forbund, så Ret bliver Gifturt, der gror langs Markens Furer.

5 For Bet-Avens Kalv skal Samarias Borgere ængstes, ja, over den skal dens Folk og dens Præster sørge, jamre over deres Skat, thi den bortføres fra dem;

6 som Gave til Storkongen føres og den til Assur. Efraim høster kun Skændsel, Israel Skam af sin Afgud.

7 Samarias Konge slettes som Skum på Vandets Flade.

8 Øde er Afgudshøjene, Israels Synd, og på deres Altre skal Torn og Tidsel gro. De siger til Bjergene: »Skjul os!« til Højene: »Fald ned over os!«

9 Du syndede, Israel, helt fra Gibeas Dage. Der i Gibea sagde man: »Krig skal ej nå os!« Men jeg kom over de Niddinger, revsede dem;

10 Stammerne samled sig mod dem til Tugt for tvefold Brøde.

11 En tilvænnet Kvie var Efraim, tærskede villigt, Åget lagde jeg selv på dens skønne Hals; for Ploven spændte jeg Efraim, Juda for Harven.

12 Så eders Sæd i Retfærd, høst i Fromhed; bryd eder Kundskabs Nyjord og søg så HERREN, til Retfærds Frugt bliver eder til Del.

13 I pløjede Gudløshed, høstede Uret, fortærede Løgnens Frugt. Fordi du slår Lid til dine Vogne og mange Helte,

14 skal Kampgny stå i dine Byer og alle dine Borge. De skal ødelægges, som da Sjalman ødelagde Bet-Arbel på Stridens Dag. Moder skal knuses hos Børn.

15 Det voldte Betel eder. For din Ondskabs Skyld skal Israels Konge ved Morgengry gøres til intet.

Lignende indlæg:

  • DA31: Hoseas’ Bog 81 Sæt Hornet for din Mund, som en Ørn over HERRENS Hus! — fordi de brød min Pagt og overtrådte min Lov. 2 De råber til mig: »Min Gud! Vi, Israel, kender dig.« 3 Israel vragede […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 71 Afsløret er Efraims Brøde, Samarias ondskab, thi Svig er, hvad de har for, og Tyve gør Indbrud, Ransmænd røver på Gaden. 2 De tænker ej på, at jeg husker al deres Ondskab. Nu står […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 121 Efraim omgiver mig med Løgn, Israels Hus med svig, Juda kender ej Gud, med Skøger slår han sig sammen. 2 Efraims Hu står til Vind, efter Østenstorm jager han stadig, af Løgn og Svig […]
  • DA31: Hoseas’ Bog 131 Når Efraim talte, skjalv man, i Israel var han Fyrste, han forbrød sig med Ba'al og døde. 2 Nu bliver de ved at synde og laver sig støbte Guder, dannet som Billeder af Sølv, […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development