DA31: Mikas Bog

 • DA31: Mikas Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENs Ord, som, i de Dage da Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda, kom til Mika fra. Moresjet, og som han skuede om Samaria og Jerusalem. 2 Alle I Folkeslag, hør, lyt til, du Jord, med din Fylde, at den Herre HERREN kan stå som Vidne blandt eder, Herren fra sit hellige […]

 • DA31: Mikas Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, der på Lejet udtænker Uret og Udåd, og sætter det i Værk, når det dages, da det står i deres Magt. 2 De attrår Marker og raner dem, Huse og tager dem, undertrykker Mand og Hus, Ejendom og Ejer. 3 Derfor, så siger HERREN: Se, jeg optænker Ulykke mod denne Slægt, fra […]

 • DA31: Mikas Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Da sagde jeg: Hør dog, I Jakobs Høvdinger, I Dommere af Israels Hus!. Kan Kendskab til Ret ej ventes af eder, 2 I, som hader det gode og elsker. det onde, I, som flår Huden af Folk. og Kødet af deres Ben, 3 æder mit Folks Kød og flænger dem Huden af Kroppen, sønderbryder […]

 • DA31: Mikas Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. 2 og talrige Folk komme vandrende: “Kom, lad os drage til HERRENs Bjerg, til Jakobs Guds Hus; os skal han lære sine Veje, så vi kan gå på hans Stier; thi fra […]

 • DA31: Mikas Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og du du Betlehems-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! Af dig skal udgå mig een til at være Hersker i Israel. Hans Udspring er fra fordum, fra Evigheds Dage. 2 Derfor giver han dem hen, så længe til hun, som skal føde, føder, og Resten af hans Brødre vender hjem til Israeliterne. […]

 • DA31: Mikas Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør, hvad HERREN taler: Kom fremfør din Trætte for Bjergene, lad Højene høre din Røst! 2 I Bjerge, hør HERRENs Trætte, lyt til, I Jordens Grundvolde! Thi HERREN har Trætte med sit Folk, med Israel går han i Rette: 3 Hvad har jeg gjort dig, mit Folk. med hvad har jeg plaget dig? Svar! […]

 • DA31: Mikas Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve mig! Det går mig som ved Frugthøst, ved Vinhøstens Efterslæt: Ikke en Drue at spise, ej en Figen, min Sjæl har Lyst til! 2 De fromme er svundet af Landet, ikke et Menneske er sanddru. 3 Deres Hænder er flinke til ondt, Fyrsten kræver, Dommeren er villig for Betaling; Stormanden nævner, hvad han […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development