DA31: Prædikerens Bog 1

1 Ord af Prædikeren, Davids Søn, Konge i Jerusalem.

2 Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed!

3 Hvad Vinding har Mennesket af al den Flid, han gør sig under Solen?

4 Slægt går, og Slægt kommer, men Jorden står til evig Tid.

5 Sol står op, og Sol går ned og haster igen til sin Opgangs Sted.

6 Vinden går mod Syd og drejer mod Nord, den drejer atter og atter og vender tilbage til samme Kredsløb.

7 Alle Bække løber i Havet, men Havet bliver ikke fuldt; det Sted, til hvilket Bækkene løber, did bliver de ved at løbe.

8 Alting slider sig træt; Mand hører ikke op med at tale, Øjet bliver ikke mæt af at se, Øret ej fuldt af at høre.

9 Det, der kommer, er det, der var, det, der sker, er det, der skete; der er slet intet nyt under Solen.

10 Kommer der noget, om hvilket man siger: »Se, her er da noget nyt!« det har dog for længst været til i Tiderne forud for os.

11 Ej mindes de svundne Slægter, og de ny, som kommer engang, skal ej heller mindes af dem, som kommer senere hen.

12 Jeg, Prædikeren, var Konge over Israel i Jerusalem.

13 Jeg vendte min Hu til at ransage og med Visdom udgranske alt, hvad der sker under Himmelen; det er et ondt Slid, som Gud har givet Menneskens Børn at slide med.

14 Jeg så alt, hvad der sker under Solen, og se, det er alt sammen Tomhed og Jag efter Vind.

15 Kroget kan ej blive lige, og halvt kan ej blive helt.

16 Jeg tænkte ved mig selv: »Se, jeg har vundet større og rigere Visdom end alle de, der før mig var over Jerusalem, og mit Hjerte har skuet Visdom og Kundskab i Fylde.«

17 Jeg vendte min Hu til at fatte, hvad der er Visdom og Kundskab, og hvad der er Dårskab og Tåbelighed; jeg skønnede, at også det er Jag efter Vind.

18 Thi megen Visdom megen Græmmelse, øget Kundskab øget Smerte.

Lignende indlæg:

  • DA31: Prædikerens Bog 111 Kast dit Brød på Vandet, Thi du får det igen, går end lang Tid hen. 2 Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske på Jorden. 3 Er Skyerne fulde af Regn, så […]
  • DA31: Prædikerens Bog 61 Der er et Onde, jeg så under Solen, og som tynger Menneskene hårdt: 2 Når Gud giver en Mand Rigdom og Gods og Ære, så han intet savner af, hvad han ønsker, og Gud ikke sætter ham i […]
  • DA31: Prædikerens Bog 51 Lad ikke din Mund løbe eller dit Hjerte haste med at udtale et Ord for Guds Åsyn; thi Gud er i Himmelen og du på Jorden, derfor skal dine Ord være få. 2 Thi meget Slid giver Drømme, […]
  • DA31: Prædikerens Bog 121 Tænk På din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Årene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!« 2 før Sol og Lys og Måne og Stjerner hylles i […]
The following two tabs change content below.
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development