Dansk Autoriseret oversættelse 1931

 • DA31: Zakarias’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en flyvende Bogrulle. 2 Og han spurgte mig: “Hvad ser du?” Jeg svarede: “Jeg ser en flyvende Bogrulle, som er tyve Alen lang og ti Alen bred.” 3 Da sagde han til mig: “Det er Forbandelsen, som udgår over hele Landet; thi alle, […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Darius’s fjerde Regeringsår kom HERRENs Ord til Zakarias på den fjerde Dag i den niende Måned, Kislev. 2 Da sendte Betel-Sar’ezer og Regem-Melek og hans Mænd Bud for at bede HERREN om Nåde 3 og spørge Præsterne ved Hærskarers HERREs Hus og Profeterne: “Skal jeg græde og spæge mig i den femte […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hærskarers HERREs Ord kom således: 2 Så siger Hærskarers HERRE: Jeg er fuld af Nidkærhed for Zion, ja i stor Vrede er jeg nidkær for det. 3 Så siger HERREN: Jeg vender tilbage til Zion og fæster Bo i Jerusalem; Jerusalem skal kaldes den trofaste By, og Hærskarers HERREs Bjerg det hellige Bjerg. 4 […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERREN skal I bede om Regn ved Tidlig- og Sildigregnstide; HERREN skaber Uvejr; Regnskyl giver han dem, hver Mand Urter på Marken. 2 Men Husgudens Tale er Svig, Sandsigeres Syner er Blændværk: de kommer med tomme Drømme, hul er Trøsten, de giver; derfor vandrer de om som en Hjord, lider Nød, thi de har […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Libanon, luk Dørerne op, så Ild kan fortære dine Cedre! 2 Klag, Cypres, thi Cedren er faldet. de ædle Træer lagt øde! Klag, I Basans Ege, thi Fredskoven ligger fældet! 3 Hør, hvor Hyrderne klager, thi deres Græsgang er hærget; hør, hvor Løverne brøler, thi Jordans Tykning er hærget. 4 Således sagde HERREN min […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 12
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Et Udsagn; HERRENs Ord om Israel. Det lyder fra HERREN; som udspændte Himmelen, grundfæstede Jorden og dannede Menneskets Ånd i dets Indre: 2 Se, jeg gør Jerusalem til et berusende Bæger for alle Folkeslag trindt om; også Juda skal være med til at belejre Jerusalem. 3 På hin Dag gør jeg Jerusalem til Løftesten […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 13
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 På hin Dag skal en Kilde vælde frem for Davids Hus og Jerusalems Indbyggere mod Synd og Urenhed. 2 Og på hin bag, lyder det fra Hærskarers HERRE, udrydder jeg Afgudernes Navne af Landet, så de ikke mer skal ihukommes; også Profeterne og Urenhedens Ånd driver jeg ud af Landet. 3 Når nogen da […]

 • DA31: Zakarias’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Se, en Dag kommer, HERRENs Dag, da dit Bytte skal deles i dig. 2 Da samler jeg alle Folkene til Angreb på Jerusalem; Byen indtages, Husene plyndres, Kvinderne skændes, og Halvdelen af Byens Indbyggere vandrer i Landflygtighed; men Resten af Folket skal ikke udryddes af Byen. 3 Og HERREN drager ud og strider mod […]

 • DA31: Malakias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og nu udgår følgende Påbud til eder, I Præster; 2 Hvie I ikke adlyder og lægger eder på Sinde at holde mit Navn i Ære, siger Hærskarers HERRE, så sender jeg Forbandelse over eder og vender eders Velsignelse til Forbandelse, ja til Forbandelse, fordi I ikke lægger eder det på Sinde. 3 Se, jeg […]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development