Dansk Autoriseret oversættelse 1931

 • DA31: Højsangen 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor du er fager, min Veninde, hvor er du fager! Dine Øjne er Duer bag sløret, dit Hår som en Gedeflok bølgende ned fra Gilead, 2 dine Tænder som en nyklippet Fåreflok, der kommer fra Bad, som alle har Tvillinger, intet er uden Lam; 3 som en Purpursnor er dine Læber, yndig din Mund, […]

 • DA31: Højsangen 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg kommer i min Have, min Søster, min Brud, jeg plukker min Myrra og Balsam, jeg spiser min Honning og Saft, jeg drikker min Vin og Mælk. Venner, spis og drik og berus jer i Kærlighed! 2 Jeg sov, men mit Hjerte våged; tys, da banked min Ven: »Luk op for mig, o Søster, […]

 • DA31: Højsangen 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor er din Ven gået hen, du fagreste blandt Kvinder? Hvor har din Ven vendt sig hen? Vi vil søge ham med dig. 2 Min Ven gik ned i sin Have, til Balsambedene, for at vogte sin Hjord i Haverne og sanke Liljer. 3 Jeg er min Vens, og min Ven er min, han, […]

 • DA31: Højsangen 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hvor skønne er dine Trin i Skoene, du ædelbårne! Dine Hofters Runding er som Halsbånd, Kunstnerhånds Værk, 2 dit Skød som det runde Bæger, ej savne det Vin, dit Liv som en Hvededynge, hegnet af Liljer; 3 dit Bryst som to Hjortekalve, Gazelletvillinger, 4 din Hals som Elfenbenstårnet, dine Øjne som Hesjbons Damme ved […]

 • DA31: Højsangen 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Oh, var du min Broder, som died min Moders Bryst! Jeg kyssed dig derude, når vi mødtes, og blev ikke agtet ringe, 2 tog dig ind i min Moders Hus, i min Moders Kamre, gav dig krydret Vin at drikke, Granatæblers Most. 3 Hans venstre under mit Hoved, hans højre tager mig i Favn. […]

 • DA31: Esajas’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Syn, Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Juda og Jerusalem, i de Dage da Uzzija, Jotam, Akaz og Ezekias var Konger i Juda. 2 Hør, I Himle, lyt, du Jord, thi HERREN taler: Børn har jeg opfødt og fostret, men de forbrød sig imod mig. 3 En Okse kender sin Ejer, et Æsel sin […]

 • DA31: Esajas’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Dette er, hvad Esajas, Amoz’s Søn, skuede om Jerusalem: 2 Det skal ske i de sidste Dage, at HERRENS Huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal Folkene strømme 3 og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære […]

 • DA31: Esajas’ Bog 3
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Thi se, Herren, Hærskarers HERRE, fratager Jerusalem og Juda støtte og Stav, hver Støtte af Brød og hver støtte af vand: 2 Helt og Krigsmand, Dommer og Profet, Spåmand og Ældste, 3 Halvhundredfører og Stormand, Rådsherre og Håndværksmester og den, der er kyndig i Trolddom. 4 Jeg giver dem Drenge til Øverster, Drengekådhed skal […]

 • DA31: Esajas’ Bog 5
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Jeg vil synge en Sang om min Ven, en Kærlighedssang om hans Vingård: Min Ven, han havde en Vingård på en frugtbar Høj. 2 Han grov den, rensed den for Sten og plantede ædle Ranker; han bygged et Vagttårn deri og huggede også en Perse. Men den bar vilde Druer, skønt han ventede Høst […]

 • DA31: Esajas’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 I Kong Uzzijas Dødsår så jeg Herren sidde på en såre høj Trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen. 2 Serafer stod hos ham, hver med seks Vinger; med de to skjulte de Ansigtet, med de to Fødderne, og med de to fløj de; 3 og de råbte til hverandre: »Hellig, hellig, hellig er Hærskarers […]

 • DA31: Esajas’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og det skete i de Dage da Akaz, Jotams Søn, Uzzijas Sønnesøn, var Konge i Juda, at Kong Rezin af Syrien og Remaljas Søn, Kong Peka af Israel, drog op for at angribe Jerusalem, hvad de dog ikke var stærke nok til. 2 Da det meldtes Davids Hus, at Syrerne havde lejret sig i […]

 • DA31: Esajas’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Og HERREN sagde til mig: »Tag dig en stor Tavle og skriv derpå med Menneskeskrift: Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 2 Og tag mig pålidelige Vidner, Præsten Urija og Zekarja, Jeberekjahus Søn!« 3 Og jeg nærmede mig Profetinden, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn. Så sagde HERREN til mig: »Kald ham Hurtigt-Bytte, Hastigt-Rov! 4 Thi […]

 • DA31: Esajas’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Men engang skal der ikke længer være Mørke i det Land, hvor der nu er Trængsel; i Fortiden bragte han Skændsel over Zebulons og Naftalis Land, Men i Fremtiden bringer han Ære over Vejen langs Søen, Landet hinsides Jordan, Hedningernes Kreds. 2 Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue så stort et Lys; […]

 • DA31: Esajas’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ve dem, der giver Ulykkeslove og ivrigt fører Uret til Bogs 2 for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres. 3 Hvad gør I på Straffens Dag, når Undergang kommer fra det fjerne? Til hvem vil I […]

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development