29. Oktober: Guds længsel efter at frelse

andagt søren 29,10,15

GUDS LÆNGSEL EFTER AT FRELSE

Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden (2Tim 1:9)

I de andre bibeltekster til i dag møder vi ordet om, at Gud kan fortryde den straf, han har truet med (Jer 26:13 og Jon 3:9).

I vort ord afsløres det, hvilket sindelag der ligger bag, at Gud kunne fortryde, nemlig hans ønske og længsel efter at frelse.

Gud har fra evighed af været klar over, at intet menneske nogensinde ville kunne blive frelst ved egen kraft. Ikke fordi vi nødvendigvis forbryder os som jøderne og folkene i Nineve, men fordi vi har mistet muligheden for selv at genskabe det fællesskab til Gud, som blev ødelagt ved syndefaldet.

Den eneste mulighed for frelse fra fortabelsen, er Jesus Kristus, fordi han kom til jorden og tilintetgjorde dødens magt, og bragte liv og udødelighed gennem troen på ham (vers 10).
Intet menneske har besluttet Guds frelse eller gjort sig fortjent til den. Den er grundet alene på Guds kærlighed til os. En kærlighed som ikke alene er fra evighed, men også til evighed. Det ligger der i ordene ”en hellig kaldelse”. Gud kunne i den gamle pagt fortryde sin straf, men han kan ikke fortryde sin frelse. Guds frelse står fast til evig tid, og det kan vores fald og svigt ikke ændre på.

Menneskets religiøse instinkt siger, at det kommer an på os. Når vi fanges i dette bedrageriske garn, må vi huske dagens ord, at det alene er Gud, der har taget initiativet til vores frelse. Opgiver vi ikke os selv, og stiller os tilfredse med det, som Jesus allerede har gjort, vil vi aldrig finde en frimodig tro og kraften til et helligt liv.

Lad os også huske, at når vi oplever fald og svigt, ved vi, at Gud fra evighed af har kendt os som syndere. Intet kommer bag på ham, som det ofte kan gøre for os.

Bibellæseplan: 2Tim 1; Jer 25-26; Jon 3

Lignende indlæg:

  • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn? HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i […]
  • 25. februar: Forløsning hos Gud FORLØSNING HOS GUD For du har reddet mit liv fra døden og min fod fra at snuble, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. (Sl 56:14) Ligesom i Sl 54 har vi i starten af Sl 56 en […]
  • 24. januar: Det er hjertet som er problemet DET ER HJERTET SOM ER PROBLEMET Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser.(Matt 15:19) Jesus har netop været igennem en […]
  • 20. januar: Det kvalte ordet DET KVALTE ORDET Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development