30. August: Lige i værdi

andagt Jørn 30,08,15

LIGE I VÆRDI

Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; (1Kor 11:11)

Dette afsnit fra vers 1 til 16 er der mange, som har svært ved at forstå, fordi man ofte i dag ikke skelner mellem det at være lige i værdi og lige i funktion. Man tror, at mænd og kvinder kun kan være lige meget værd, hvis de har lige mulighed for at blive det samme som det andet køn. Men mænds og kvinders funktion er forskelle – det mest oplagte er jo, at en mand ikke kan føde børn og blive mor. Men vi kan altså godt være lige værdifulde, selv om vi ikke kan eller skal det samme – Gal 3:28.

Rollefordelingen med mand og kvinde bestemmes ikke ud fra værdi, men funktion i samfund, familie og kirke. Der har nok i tidens løb været misbrug af disse ord til at undertrykke især kvinder, men ret forstået så er forskellen mellem kønnene et udtryk for Guds gode skaberordning, når blot mænd og kvinder elsker og respekterer hinanden også med de forskelle, der er mellem dem.

Problemet med at forstå teksten grunder sig også i at det eksempel, som Paulus her nævner om mænds og kvinders hårlængde, nok er meget bestemt af kultur og uskrevne regler for ære og vanære. Det er i hvert ikke en udlægning af de ti bud eller noget, som Jesus har udtalt sig om. Der har i tidens løb været eksempler på gode kristne mænd med langt hår, bl.a. en svensk prædikant, som C.O. Rosenius (og måske havde Jesus også langt hår). Og I dag regner vi jo ikke en kort håret kvinde som løs på tråden, som man typisk gjorde dengang.

Så lad os ikke strides om dette, som Paulus minder os om til sidst i afsnittet.

Bibellæseplan: 1Kor 11:1-16; 2Krøn 2:17-5:1; Job 28

Lignende indlæg:

  • 29. August: Visdom og forstand VISDOM OG FORSTAND Da sagde Gud til Salomo: »Fordi det var det, der lå dig på sinde, fordi du ikke bad om rigdom, formue og ære, ikke om dine fjenders død og heller ikke om et langt […]
  • 28. August: At være til hjælp for andre AT VÆRE TIL HJÆLP FOR ANDRE Du er sandelig til hjælp for ham, der er uden kraft, og til frelse for ham, der er uden styrke! (Job 26:2) Jobs svar til den ene sine tre venner, Bildad, […]
  • 27. August: Der er kun én Gud DER ER KUN ÉN GUD Men for os er der kun én Gud, Faderen; fra ham er alle ting, og vi til ham. Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus; ved ham er alle ting, og vi ved ham. (1Kor […]
  • 26. August: Er verden retfærdig? ER VERDEN RETFÆRDIG? Men de er ilinger på vandoverfladen. I landet henligger deres jord som forbandet, og ingen finder vej til deres vingårde. (Job 24:18) ’Ilinger’ er et meget […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development