Menneskers frelse er til Guds ære

Jesus lærer sine disciple at ophøje Guds navn, påpeger Jørgen Bloch.

Guds ære er et bibelsk tema, som ofte er blevet glemt i den kristne forkyndelse. Det er i hvert fald Jørgen Blochs vurdering. Han bor i Randers og er missionær i Indre Mission, og han vil gerne pege på, hvad Bibelen rent faktisk siger om, at Gud vil æres af mennesker.

»Det har været godt og rigtigt, når vi i Indre Mission har hjulpet mennesker med at få sat fokus på deres forhold til Gud. Når vi fortæller mennesker om Gud, så er formålet, at mennesker skal frelses,« siger han. »Frelsen er til gavn for os. Ingen tvivl om det! Men Bibelen nævner også, at når Gud frelser mennesker, så er det, fordi hans navn skal æres.«

Jørgen citerer fra Romerbrevets første kapitel: »’Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære.’ Det er jo faktisk det, der modsvarer syndefaldet. For det, der skete i syndefaldet, var, at vi mennesker vanærede Guds navn. Vi såede tvivl om, at Gud er Gud. Dybest set slås vi stadig med det i dag.»

Missionæren nævner også bønnen Fadervor, hvor Jesus lærer sine disciple at ophøje Guds navn. Han er glad for oversættelsen af bønnen »helliget blive dit navn.

»Den oversættelse rammer helt plet. Der beder jeg om, at jeg med alle mine ord og med alt, hvad jeg gør, må ophøje Guds navn. Det er en bøn om, at vi må leve på en sådan måde, at vi giver Gud ære,« forklarer han.

Ikke noget mellem os og Gud

Jørgen ser en tydelig sammenhæng mellem Guds bud og Guds ære. Gud vil æres, og det indebærer, at han alene vil være vores Gud. Han vil ikke have, at der er nogen anden gud mellem os og ham.

»Når der står, at vi ikke må have andre guder end Gud, så bliver det somme tider sagt, at det betyder, at vi ikke må have nogen guder ved siden af Gud. Men det, der rent faktisk står, er, at vi ikke må have nogen gud, som kommer ind mellem os og Gud,« forklarer han.

Missionæren nævner, at Jesus sammenligner forholdet til Gud med forholdet mellem mand og kvinde.

»Når nogen forsøger at bryde ind i et ægteskab, går de ind imellem ægtefællerne og skjuler den anden ægtefælle, så man ikke ser, hvad man virkelig har i sin ægtefælle,» forklarer han.

»Hvis man som mand får øje på en anden kvinde og synes, at hun er kønnere end ens egen kone, så nærmest forgrimmer det billedet af ens egen kone. Det bliver som et slør, man hele tiden ser sin kone igennem. Eller man kan sige, at det nærmest er som en tåge, der kommer ind og skjuler det, der er vidunderligt ved ens kone. På samme måde er det ødelæggende, når der kommer en anden gud ind mellem os og Gud. Gud vil alene være vores Gud.«

At ære Gud med vores liv

Den 62-årige missionær mener, at det er vigtigt at forstå, hvordan mennesker kan ære Gud. Han peger på, at Bibelen flere steder taler om, at mennesker kan ære Gud med deres liv. For eksempel siger Paulus: »Ær derfor Gud med jeres legeme« (1Kor 6:20).

»At ære Gud er mere end bare at udtale ordene: ‘Jeg ophøjer og ærer Gud.’ Det er at også at leve, så vi ærer Gud.» forklarer han.

»Når jeg lader være med at stjæle, og når jeg lever hæderligt over for mine medmennesker og behandler dem ordentligt, så er jeg med til at ophøje og ære Gud,« siger han.

Jørgen peger på betydningen af den kristne kirkes diakonale indsats som en tjeneste, der ærer Gud.

»Missionærer har ikke altid gjort de rigtige ting. Korsfarertiden er et af vores frygtelige kapitler. Men evangeliet har faktisk gjort verden til et bedre sted at leve. Hvor evangeliet har vundet frem, er der skabt rum for tilgivelse mennesker imellem. Der er skabt rum for, at sår bliver helet,« påpeger han.

Det er Jørgens vurdering, at den bibelske tankegang har haft stor betydning.

Jesu formaning om, at vi skal elske vores næste, er væsentlig, men allerede i Det Gamle Testamente tales der om at vise medlidenhed med den fremmede.

»Når jeg ser på verden i dag, hvor kristendommen er på vej ud, så ser jeg, at kulden trænger frem. Der bliver i politiske kredse talt meget om velfærdsstaten. Men det, der menes, er ikke velfærd, men velstand. Man taler om velfærdsstat, men mener velstandsstat. Det ligger også i udtrykket, at vi skal »vækste«. Vi skal have bedre økonomi, siger man. Men glemmer vi så ikke let kærligheden til medmennesket som en tjeneste til Guds ære?» spørger han.

»Også i fattige tider kunne man faktisk vise omsorg. Den var måske ikke så god, men den blev ydet ud fra de midler, man havde.«

Fokus på Gud

Bibelens tale om, at Gud skal æres, minder os om, at vi skal have vores øjne rettet mod ham, mener missionæren.

»Det er en ulykke, når det er ‘jeg-et’, der er i fokus,» siger Jørgen og peger på, at det er vigtigt, at forkyndelse og sange hjælper kristne til at have fokus på Gud.

»Både forkyndelse og sange må åbne vores øjne for, hvem Gud er, og gøre Gud stor for os,» understreger Jørgen. Han nævner Brorsons salme »Op al den ting som Gud har gjort, hans herlighed at prise» som et eksempel på en sangtekst, der sætter Gud i fokus.

»Mere af den tone fra vores nye sangskrivere kan være en hjælp for os. Jeg tror, at både det, vi prædiker, og det, vi synger, er med til at præge os.» 

Interview af Gunner Jensen

Jørgen Bloch

Kilde: Indre Missions Tidende 5. feb 2017

 

 

Lignende indlæg:

  • Lilleør: Vi er alle jøder Med Davidstjernen om halsen, træder jeg ind i 2018. I dagene efter den 12. december hængte jeg den i kæden, jeg altid går med. Stjernen bæres normalt kun af jøder, men nu skal den […]
  • Retten til Liv: »Der vil uden tvivl komme flere aktioner« 16.000 hvide kors ved en motorvej har sat abort på dagsordenen i de danske hjem, mener foreningen Retten til Liv, der har fået mod på flere aktioner mod abort.   Lørdag 2. […]
  • Er Danmark et kristent land? Hvad betyder det? Og hvordan går det med åndsfriheden i skyggen af de såkaldte imamlove? Samtale mellem Bertel Haarder, Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, generalsekretær for […]
  • DA31: Ezekiels Bog 441 Derpå førte han mig tilbage ad Helligdommens ydre Østport til, og den var lukket. 2 Og HERREN sagde til mig: Denne Port skal være lukket og må ikke åbnes! Ingen må gå ind derigennem, […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development