27. februar: Retfærdighed og straf

andagt michael 27,02,15

RETFÆRDIGHED OG STRAF

Den retfærdige skal glæde sig over at se hævn, han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod; og folk skal sige: »Ja, den retfærdige får sin løn, der er en Gud, som dømmer på jorden!« (Sl 58:11-12)

Puha, salme 58 er en meget voldsom salme. v. 2-3 skiller sig lidt ud, mens v. 4-12 hænger sammen. v. 4-6 er en beskrivelse af de onde, mens v. 7-12 er en profeti og et ønske om de ugudeliges straf.

v. 2-3 handler om et centralt tema i GT. De mægtige lever ikke op til deres magt. De udnytter de svage og vinder rigdomme på andres bekostning. Som beboer i et af verdenshistoriens rigeste samfund, skal jeg næppe kaste den første sten. Over 1 mia. mennesker lever i dyb fattigdom og sulter dagligt. Jeg gør meget lidt for at forbedre deres situation. Hvad med dig? Guds dom er hård over dem, der ikke bruger deres rigdom til at være til velsignelse for andre …

De næste vers kan være svære at få over sine læber. David tager store ord i munden her. v. 12 er nøglen, som skal lirke teksten op. Gud er den, som dømmer. Du må gerne spørge efter Guds retfærdighed i denne verden, så længe hævnen alene er hans. I lyset af de seneste ugers terror i Frankrig og Danmark og islamisters massakrer i Syren, Irak, Nigeria, osv. bliver versene meget aktuelle. Vi må gerne bede om konkret straf til forbryderne – ligesom vi skal huske at bede for dem om tilgivelse – men vi må ikke selv gribe til våben. Statsmagten har fået ”sværd” fra Gud til at straffe her på jorden. Gud vil selv dømme mennesker for deres gerning efter denne verdens afslutning.

Bibellæseplan: Mark 5:21-43; 2Mose 37-38; Sl 58

Lignende indlæg:

  • 1. marts: Gud opdrager og fornyer GUD OPDRAGER OG FORNYER Du har jo forstødt os, Gud, du drager ikke ud med vore hære. (Sl 60:12) I tid er vi nu rykket frem til tiden for Anden Samuels Bog. David vinder et mægtigt slag […]
  • 28. februar: Glæd dig! GLÆD DIG! Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. (Sl 59:17) Vi vender nu tilbage til en […]
  • 26. februar: Gud er nådig GUD ER NÅDIG Løft dig højt over himlen, Gud, lad din herlighed komme over hele jorden. (Sl 57:12) Også denne salme er skrevet i en bestemt situation, hvor David er under pres. Han er […]
  • 25. februar: Forløsning hos Gud FORLØSNING HOS GUD For du har reddet mit liv fra døden og min fod fra at snuble, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. (Sl 56:14) Ligesom i Sl 54 har vi i starten af Sl 56 en […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development