7. januar: Velsignelsen ved at kunne tilgive andre

andagt Jørgen 07,01,15

VELSIGNELSEN VED AT KUNNE TILGIVE ANDRE

Men tilgiver I ikke mennesker deres overtrædelser, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Matt 6:14b)

Denne tekst står som en tilføjelse til Fadervor, den bøn Jesus selv har lært os at bede. Da det første gang rigtigt gik op for mig, hvad der egentligt står her, blev jeg noget rystet – så er altså den nåde og tilgivelse vi får, når vi tror på Gud, altså alligevel betinget af noget, vi skal gøre til gengæld ???- siden har jeg taget det mere roligt. Det ville være helt i modstrid med evangeliets budskab, hvis det betød det. Der er et godt luthersk princip indenfor bibellæsning, der siger at det vanskeligt forståelige i skriften skal forstås i lyset af det mere forståelige. Nåden er ubetinget.

Så nej, dette er ikke en betingelse for at vi kan få nåde. Det skal forstås i omvendt rækkefølge: Har jeg fundet nåde og tilgivelse hos Gud for mine overtrædelser, er jeg forpligtiget til at efter bedste evne at være tilgivende overfor mine medmennesker, når de gør noget forkert overfor mig.

Det passer godt sammen med den lignelse om ”Den gældbundne tjener ” vi har i Mathæusevangeliet 18 kap. versene 23 til 35. Her får vi først at vide, at tjeneren har fået eftergivet sin egen kæmpestore gæld af sin herre. Og hurtigt efter det møder han en medtjener som skylder ham selv et mindre beløb. Det ville han ikke. Han havde selv modtaget tilgivelse, men så ikke at så burde han gøre på samme måde overfor andre. Jesus tilføjer lige efter at vi skal tilgive andre ”af hjertet”- altså ikke bare på skrømt. Det kan være en svær lektie at lære og vores tilgivelse af andre bliver aldrig så fuldendt som Guds tilgivelse af os, men vi er forpligtiget til efter bedste evne at tilgive. Der følger stor velsignelse af at have et tilgivende sind- både for os selv og for andre.

Bibellæseplan: Matt 6:1-18; 1Mose 13-14; Sl 7

Lignende indlæg:

  • 15. November: En ny, levende vej EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit […]
  • 14. November: Herrens engel HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 […]
  • 13. November: Det alvorlige er DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de […]
  • 12. November: Frygt ikke, Zion FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development