Forord til Bibelen på hverdagsdansk af 2007

BPH07[5]Forord

I 1992 udkom 1. udgave af Bibelen på hverdagsdansk, inspireret af den engelske Living Bible. Den blev en stor succes, og rigtig mange mennesker har været glade for dens ligefremme, letforståelige danske sprog. Mange har oplevet glæden ved at kunne læse en hel bog som for eksempel Johannesevangeliet uden at blive trætte i hovedet eller give op på grund af en knudret sætningsbygning eller for mange uforståelige, fremmedartede begreber. Det er en stor hjælp at få et samlet overblik over Bibelens budskab ved at læse en eller flere bøger i streg frem for enkelte vers, der bliver taget ud af deres sammenhæng.

Nogle har kritiseret Bibelen på hverdagsdansk for ikke at være oversat direkte fra grundsprogene. Andre har ønsket en knap så vidtløftig og forklarende oversættelse. Atter andre har efterlyst fodnoter og krydshenvisninger som en hjælp til personligt bibelstudium. Disse ønsker har vi forsøgt at efterkomme i denne nye og stærkt reviderede udgave.

Bag arbejdet med den nye udgave ligger et ønske om at gøre den gode oversættelse fra 1992 endnu bedre. Det er nu en oversættelse, som kan bruges både til personlig bibellæsning, som studiebibel og som udgangspunkt for forkyndelse. Vi har ønsket at lægge oversættelsen tæt op ad talesproget — dog uden at inddrage slang. Det gør teksten velegnet til oplæsning, og det falder helt i tråd med, at den oprindelige tekst også var tænkt til oplæsning ved hovedsageligt at bruge det talte hverdagssprog.

Bibelen indeholder både retoriske virkemidler og en kraftfuld billedtale, hvilke vi har søgt at bibeholde. De poetiske afsnit var ikke poetiske nok i den tidligere udgave, så det har vi også søgt at råde bod på, uden at vi har turdet foretage en radikal gendigtning, som man ellers ofte er nødt til for at oversætte poesi.

Den nye udgave er oversat fra grundsprogene, strammet op utallige steder og udstyret med mange fodnoter og henvisninger. Oversættelsen kan godt forstås, uden at man læser disse noter og henvisninger. De er tænkt som en bonus til dem, som gerne vil have en yderligere baggrund for forståelse af teksten. De er også tænkt som forklaring, når læsere, der kender tidligere formuleringer, undrer sig over en ny formulering.

Ønsket har været at skabe en oversættelse, der fastholdt den tidligere udgaves gode sprog og klare formuleringer, men samtidig er pålidelig og nøjagtig efter grundtekstens mening. Om det er lykkedes, må vi overlade til læseren selv at vurdere, og vi er klar over, at Bibelen på hverdagsdansk kan forbedres, som enhver anden oversættelse kan. Vi har gjort brug af den nyeste forskning inden for tekstlingvistik, oversættelsesteori, kommunikationsteori, græsk og hebraisk. Romerbrevet og Galaterbrevet er nyoversat helt fra grunden, og de øvrige bøger i Ny Testamente og hele det Gamle Testamente er reviderede efter grundteksten, vers for vers. Med hensyn til det Gamle Testamente har vi også kigget i den græske oversættelse, Septuaginta, og enkelte gange fulgt den i stedet for den hebraiske tekst, vi kender og har adgang til. Denne hebraiske tekst er nemlig “kun” en kopi af den oprindelige tekst.

Et tilsvarende arbejde er udført på den engelske Living Bible. Resultatet blev The New Living Translation, som udkom første gang i 1996 efter syv års ihærdigt oversættelsesarbejde. Vi har brugt denne nye oversættelse som reference uden dog at oversætte direkte fra den.

Vi er klar over, at nogle teologer hellere vil kalde denne oversættelse for en “gengivelse” end en “oversættelse”, men det skyldes, at professionelle oversættere og teologer har forskellige traditioner for at definere begrebet “oversættelse”. Vi har valgt at gengive tekstens mening på en måde, så den er forståelig for dem, som ikke er kendt med dansk kirkesprog og tradition. Skulle der være steder, hvor læserne synes, vi har bevæget os for langt væk fra tekstens ordlyd, kan de jo altid sammenligne med den autoriserede gengivelse, som ligger tættere på grundtekstens ydre form, men til gengæld mister meget af grundtekstens indre mening. De fleste er ikke klar over, at jo mere ordret en oversættelse er, des mere mister den af den oprindelige mening. Naturligvis kan en oversættelse også blive så “fri”, at den giver en anden mening end den oprindeligt tiltænkte.

Enhver oversættelse er til en vis grad farvet af oversætternes eget teologiske ståsted. Det gælder for denne oversættelse såvel som for den autoriserede oversættelse, der er farvet af luthersk teologi og den danske folkekirkes tradition og liturgi. Vi har bestræbt os på at lægge vore egne teologiske briller til side, men det er næppe lykkedes fuldt ud. Derfor anbefaler vi, at man læser passager af mere læremæssig art i mere end en enkelt oversættelse for at få flere synsvinkler med.

Vi håber, at denne nye udgave af Bibelen på hverdagsdansk vil blive brugt både i hjemmet, skolen, børnearbejdet, konfirmandundervisningen, missionshusene og i kirkerne. Den henvender sig til alle, som gerne vil vide, hvad Bibelen siger, og til dem, som ønsker at læse de tidløse skrifter i en frisk og forståelig udgave.

Vi håber og beder om, at Bibelen på hverdagsdansk vil hjælpe mange mennesker til at overskride de historiske, kulturelle og sproglige barrierer, som måske hidtil har afholdt dem fra at læse og forstå Bibelens budskab. Vi håber, at de, der ikke er vant til at læse i Bibelen, vil kunne forstå den uden større problemer, og at de, som er vant til at læse i den, vil opdage nye sider af det tidløse budskab. Vi beder Gud om, at læserne vil få øget deres livsvisdom gennem læsningen, men især at de vil få et personligt møde med Bibelens Gud og få et helt nyt liv ved at lære ham at kende i det liv, som rækker ud over døden.

Forlaget Scandinavia, september 2007

Lignende indlæg:

Tagged with:     , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development