Kast garnet ud…

Kast garnet ud

Bandelederen i New York råbte en dag til pastor D. Wilkerson, da han stod og prædikede: »Du anstrenger dig for meget, præst.«

Teksten

En gang, da folkeskaren trængte sig om ham og hørte Guds ord, mens han stod ved Genezaret sø, skete det, at han fik øje på to både, der lå ved søen; fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle deres garn. Og han gik om bord i en af bådene, den, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og lærte skarerne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til en dræt!« Da svarede Simon og sagde: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.« Og da de havde gjort det, fangede de en stor mængde fisk, og deres garn var ved at briste. Så vinkede de ad deres fæller i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem; og de kom, og de fyldte begge bådene, så at de var nær ved at synke. Men da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, thi jeg er en syndig mand!« Thi en rædsel havde grebet ham og alle dem, som var med ham, over den fiskedræt, de havde fået; ligeledes også Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som var Simons arbejdsfæller. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! fra nu af skal du fange mennesker.« Da lagde de bådene til land og forlod alle ting og fulgte ham. (Luk 5:1-11 [DA48])

Jesus prædiker

Når Jesus forkynder ordet om frelse for sjælen – så lytter mennesker. Det, som vi bliver udsat for at lytte til, fanger vor interesse. Vor reaktion på det, vi hører, er meget forskellige.

Efter antallet af tilhørere, kunne man tro, at Jesus var po­pulær. Men det var han ikke. Mennesker havde dengang, som idag brug for Jesus som mira­kelmand. Men evangeliet -? Nå, ja, det måtte man jo tage med.

Sådan ønskede Jesus det langt fra. Han prædikede, at Guds rige er kommet nær – at mennesker skal omvende sig og tro. Guds rige – Guds frelse. Jesus Kristus selv prædiker om­vendelse til syndernes forladel­se. Den prædiken skal lyde nu og indtil dagenes ende. Vi må omvende os og tro – dersom vi vil frelses.

Prædiker Jesus for døve ører? Det gør han, dersom du afviser, at du som synder har behov for en frelser.

Vi har slidt

Bandelederen i New York råbte en dag til pastor D. Wilkerson, da han stod og prædikede: »Du anstrenger dig for meget, præst.« Veltalenhed m.m. gør det ikke. Det er heller ikke nødvendigt. Vi har slidt hele natten. Hvor vi kender det! Mange har næsten slidt sig til døde i evangeliets sag, uden at have set mennesker komme til tro på Jesus. Men sikkert er det, at mange, som idag siger, Jesus er Herre i mit liv, de gør det, fordi nogle pionerer sled i tjenesten uden at se til resultater eller frugter. Vi har slidt – ja, og det vil vi fremdeles gøre.

Rædsel – tvivl – tro – tjeneste

Rædsel greb mennesker, når de så Jesus gøre undere. Intet burde være mere naturligt end at glædes over Jesu gerninger, men mennesker tvivlede. Disciplene spurgte hin stormnat: Hvem er dog han, siden storm og hav lyder ham?

Tvivl vælter ind over os, kan det være rigtigt – det med Jesus? – Det er rigtigt. Jesu Kristi blod renser fra al synd.

Tro er fast tillid, siger Hebræerbrevets forfatter. Tillid til underets Gud. Når Gud ved et menneskes hånd gør undere – hvor skulle Gud ikke langt mere give tro (som også er et under) til den, som beder ham om det.

Tjeneste

Gud kalder til tro og tjeneste. Gud udruster. De forlod og fulgte. Meget i dit liv må du lade ligge, når du bliver en Jesu discipel. Men Jesus vil fylde dit liv helt. Må Gud velsigne dig til at tage imod det, som han vil give dig.

Amen

Kilde: IMT 27/83

Bjarne Lindgren Christensen

Lignende indlæg:

  • 120 år – men ingen efterløn I vor tid begynder man at til­rettelægge sit otium, når man nærmer sig de tres år. Det, finder de fleste, er rimeligt; tænk dog, hvor jeg har knok­let hele livet, nu skal andre have […]
  • Hvad Jesus mig har givet Jesus har gjort alt for vores frelse. Vi skal kun tage imod. I en gammel legende berettes om situationen i Himlen de sidste timer op til Jesus fødsel. Kor, engle og orkester lægger […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 31 Ved Bedetiden, den niende Time, gik Peter og Johannes op i Helligdommen, 2 og der blev en Mand baaren hen, som var vanfør fra Fødselen af; ham plejede de daglig at lægge ved den Port […]
  • 29. maj: Mariaglad eller Judassur MARIAGLAD ELLER JUDASSUR Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. (Joh […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development