DA31: Jeremias’ Bog

 • DA31: Jeremias’ Bog 1
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ord af Jeremias, Hilkijas Søn, en af Præsterne i Anatot i Benjamins Land, 2 til hvem HERRENS Ord kom i Amons Søns, Kong Josias af Judas, Dage, i hans Herredømmes trettende År, 3 og fremdeles i Josias’s Søns, Kong Jojakim af Judas, Dage indtil Slutningen af Josias’s Søns, Kong Zedekias af Judas, ellevte Regeringsår, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 2
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord kom til mig således: 2 Gå hen og råb Jerusalem i Ørene: Så siger HERREN: Jeg mindes din Kærlighed som ung, din Elskov som Brud, at du fulgte mig i Ørkenen, et Land, hvor der ikke sås; 3 Israel var helliget HERREN, hans Førstegrøde, alle, som åd det, måtte bøde, Ulykke ramte […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 4
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Omvender du dig, Israel, lyder det fra HERREN, så vend dig til mig; hvis du fjerner dine væmmelige Guder, skal du ikke fly for mit Åsyn. 2 Sværger du: »Så sandt HERREN lever,« redeligt, ærligt og sandt, skal Folkeslag velsigne sig ved ham og rose sig af ham. 3 Thi så siger HERREN til […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 6
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Fly, I Benjamins Sønner, bort fra Jerusalem og stød i Hornet i Tekoa, hejs Mærket over Bet-Kerem! Thi Ulykke truer fra Nord, et vældigt Sammenbrud. 2 Jeg tilintetgør Zions Datter, den yndige, forvænte — 3 til hende kommer der Hyrder med deres Hjorde; de opslår Telte i Ring om hende, afgræsser hver sit Stykke. […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 7
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN: 2 Stå hen i Porten til HERRENS Hus og udråb dette Ord: Hør HERRENS Ord, hele Juda, I, som går ind gennem disse Porte for at tilbede HERREN! 3 Så siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Bedrer eders Veje og eders Gerninger, så vil jeg lade eder […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 8
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man tage Judas Kongers Ben, dets Fyrsters Ben, Præsternes, Profeternes og Jerusalems Indbyggeres Ben ud af deres Grave 2 og sprede dem for Sol og Måne og al Himmelens Hær, som de elskede og dyrkede, holdt sig til, rådspurgte og tilbad; de skal ikke samles og […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 9
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Ak, var mit Hoved Vand, mine Øjne en Tårekilde! Så græd jeg Dag og Nat over mit Folks Datters slagne. 2 Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for Vandringsmænd. Så drog jeg bort fra mit Folk og gik fra dem. Thi Horkarle er de alle, en svigefuld Bande; 3 de spænder deres Tunges […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 10
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Hør det Ord, HERREN taler til eder, Israels Hus! 2 Så siger HERREN: Væn eder ikke til Hedningernes Færd og frygt ikke Himmelens Tegn, fordi Hedningerne frygter dem. 3 Thi Folkenes Rædsel er Tomhed; thi det er Træ, fældet i Skoven, et Værk, som Håndværkerhænder tilhugger med Økse; 4 han smykker det med Sølv […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 11
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 Det Ord, som kom til Jeremias fra HERREN: 2 Hør denne Pagts Ord og tal til Judas Mænd og Jerusalems Borgere 3 og sig: Så siger HERREN, Israels Gud: Forbandet være den, der ikke hører denne Pagts Ord, 4 som jeg bød eders Fædre holde, dengang jeg førte dem ud af Ægypten, af Jernovnen, […]

 • DA31: Jeremias’ Bog 14
  Posted in: Dansk Autoriseret oversættelse 1931

  1 HERRENS Ord, som kom til Jeremias om tørken. 2 Juda sørger, dets Porte vansmægter sørgeklædt i Støvet, Jerusalems Skrig stiger op, 3 og dets Stormænd sender deres Drenge efter Vand, de kommer til Brønde, men finder ej Vand, vender hjem med tomme Spande, med Skam og Skændsel og tilhyllet Hoved. 4 Over Jorden, som […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development