1. marts: Gud opdrager og fornyer

andagt michael 1,03,15

GUD OPDRAGER OG FORNYER

Du har jo forstødt os, Gud, du drager ikke ud med vore hære. (Sl 60:12)

I tid er vi nu rykket frem til tiden for Anden Samuels Bog. David vinder et mægtigt slag over edomitterne (2Sam 8-10), men salmen er én lang klage. Det virker underligt. Salmen må derfor være skrevet før eller under slaget. Bagefter må David være fyldt af taknemmelighed, og så ville salmen være et underligt kunstnerisk produkt.

Salmen giver udtryk for noget, som hele GT fortæller om: Gud benytter andre folkeslag til at opdrage sit folk med. Når folket glemmer Gud og ikke vil lytte på Guds advarsler, så må Gud sende fremmede folk i krig med Israel, så de igen erkender deres afhængighed af Gud. Den sidste sætning er vigtig. Folket er hele tiden totalt afhængig af Gud, men det er ikke altid, de erkender det. Guds handlinger er altså ikke for at skabe en afhængighed, men for at bevidstgøre dem om den afhængighed, de allerede har. Det kender de fleste af os. Vi oplever os ikke afhængige af Gud, men pludselig sker der noget i vores liv, som gør, at vi bliver afhængige af ham. Men vi er altid afhængige af Gud. Hvert eneste åndedræt, vi trækker, er en gave fra ham. Vi kan ikke leve ét sekund uden, at Gud tillader det. Men fordi vi glemmer det, må Gud nogle gange opdrage os, tugte os, så vi igen erkender vores afhængighed.

David er midt i en afmægtig situation nu, hvor Gud opleves fjern og dømmende. Han oplever sig forstødt af Gud (v. 12). Men vi ved i et større bibelsk perspektiv, at det altid har et formål: en nyvunden bevidsthed om afhængigheden af Gud.

Bibellæseplan: Mark 6:30-56; 3Mose 1-2; Sl 60

Lignende indlæg:

  • 28. februar: Glæd dig! GLÆD DIG! Men jeg vil synge om din styrke, juble om morgenen over din trofasthed. For du er min borg, en tilflugt, når jeg er i nød. (Sl 59:17) Vi vender nu tilbage til en […]
  • 27. februar: Retfærdighed og straf RETFÆRDIGHED OG STRAF Den retfærdige skal glæde sig over at se hævn, han skal vaske sine fødder i den ugudeliges blod; og folk skal sige: »Ja, den retfærdige får sin løn, der er en Gud, […]
  • 26. februar: Gud er nådig GUD ER NÅDIG Løft dig højt over himlen, Gud, lad din herlighed komme over hele jorden. (Sl 57:12) Også denne salme er skrevet i en bestemt situation, hvor David er under pres. Han er […]
  • 25. februar: Forløsning hos Gud FORLØSNING HOS GUD For du har reddet mit liv fra døden og min fod fra at snuble, så jeg kan vandre for Guds ansigt i livets lys. (Sl 56:14) Ligesom i Sl 54 har vi i starten af Sl 56 en […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development