Har syndfloden ikke et “fiskeproblem”?

Foto: Hans Braxmeier

Foto: Hans Braxmeier

Spørgsmål:

Jeg har undret mig over en lille detalje i forbindelse med syndfloden. Hvis Noa ikke havde fisk med på sin ark, hvordan kan der så både findes saltvands- og ferskvandsfisk i dag? Man må vel regne med, at alt vand på jorden havde samme saltindhold.

Svar:

Jeg har aldrig set det “fiskeproblem” som et egentligt problem. Alle arter af levende væsener har en fabelagtig evne til at tilpasse sig forskellige miljøer (det er det, der kaldes mikroevolution – det har absolut intet at gøre med makroevolution, dvs. udvikling i darwinismens forstand). Under og efter syndfloden, og sikkert også før, er der fisk, som har formået at tilpasse sig forskellige slags vand – koldt og varmt, lavt og dybt, fersk og salt. Ikke noget mystisk ved dét.

Men jeg oversætter her note 3 side 387 i John C. Whitcomb og Henry M. Morris “The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications”, Philadelphia, Pennsylvania, 1966:

Fiskenes tilpasning

“I forbindelse med havenes saltholdighed har nogle skribenter tænkt sig, at der skulle være en vanskelighed ved syndflodsberetningen, idet de siger, at blandingen af saltvand og ferskvand i en verdensomspændende syndflod ville have været fatal for havdyr, der var vant til saltvand, og for fisk i indsøer og vandløb, der var vant til ferskvand. At store mængder vanddyr omkom i syndfloden, er givet, men der er ingen grund til at antage, at forandringen var så pludselig eller så voldsom, at det udelukkede, at i hvert fald nogle individer fra hver gruppe kunne tilpasse sig deres ændrede miljø. Forandringen ved syndfloden vil, i det mindste for en tid, have bestået i en nedsættelse af saltindholdet i de fleste vande, og, som Black påpeger: “Gunter (1942) fandt, at for hver ferskvandsfisk, der er blevet fanget i havvand i Nordamerika, er der ni arter af havfisk, der er blevet fanget i ferskvand. Det synes at være lettere for fisk at tilpasse sig mere vand end mere salt” (Virginia S. Black i “The Physiology of Fishes”, New York, Academic Press, 1957, s. 195).

I en interessant meddelelse i “Science” (vol. 121, 27. maj 1955) beskrives det, hvordan der i det vestlige Hollandsk Ny Guinea er fundet hajer og savfisk, begge havdyr, i en bjergsø med ferskvand 32 kilometer inde i landet og 150 m over havet. Alle fisk må være i stand til at tilpasse sig i det mindste et vist saltindhold, så det er rimeligt nok, at nogle individer af hver slags ville kunne overleve den gradvise blanding af vandene og gradvise forandring af saltindholdet under og efter syndfloden.”

Så langt Whitcomb og Morris. Håber det er svar nok

Kilde: Jesusnet

Poul Hoffmann

Lignende indlæg:

  • Hvilke jernvogne? Spørgsmål I Dommerbogen 1:19 og Josvabogen 17:16 er der omtalt nogle "jernvogne". Der står at Juda ikke kunne fordrive dem, der bor i slettelandet; "de havde nemlig jernvogne". Jeg er […]
  • Hvor lå Edens Have? Spørgsmål: Biblen siger, at gennem Edens Have løber en flod, der deler sig i to, der hvor den forlader Haven. De to floder skulle være Eufrat og Tigris, så vidt jeg har forstået. Dvs. […]
  • Taler Bibelen ikke om flere guder? Spørgsmål: Giver Bibelen ikke udtryk for Polyteisme? Hvofor er engle ikke guder? Godt nok er Gud "chefen" men englene har da også guddommellige evner. Er Satan ikke en gud? bare en ond […]
  • Bliver Føniks-fuglen beskrevet i Bibelen? Spørgsmål: Jeg kom lige forbi jeres hjemmeside, og har et spørgsmål, jeg godt kunne bruge lidt hjælp med. Jeg vil gerne vide noget om phønix- fuglen, da jeg har fået at vide at den er […]
Tagged with:     , ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development