Homoritual: Splittelse i forhold til Mekane Yesus kirken i Etiopien

962c88ab06

Folkekirkens indførelse af et nyt “ægteskabsritual” har skabt splittelse i forhold til Mekane Yesus kirken i Etiopien.

 

På Mekane Yesus Kirkens generalforsamling i Addis Ababa for nyligt blev det endeligt godkendt at kirken skal bringe sit partnerskab med Den evangeliske lutherske Kirke i Amerika og med Svenska Kyrkan til ophør. Årsagen til bruddet er de to kirkers accept af ægteskab mellem to personer af samme køn og ordination af homoseksuelle præster.

Det meddeler Mekane Yesus Kirken på sin hjemmeside den 11. februar 2013, her bragt i oversættelse fra engelsk:

“.. Som bekendt traf to af Mekane Yesus Kirkens store partnere, nemlig Svenska Kyrkan og senere Den evangeliske lutherske Kirke i Amerika, i 2006 beslutninger der støtter homoseksuel praksis og velsignelse af ægteskab mellem personer af samme køn. Mekane Yesus Kirken bemærkede sig dette som en overraskelse og reagerede straks imod det og bad dem indtrængende om at genoverveje deres beslutninger.
De to kirker gik derimod endnu videre og besluttede at legalisere ægteskab mellem personer af samme køn og kaldelse af homoseksuelle personer som ordinerede præster.
Som en følge heraf var Mekane Yesus Kirken tvunget til at gå i gang med en bevidst teologisk refleksion og grundig ransagning af Skriften så vel som juridiske og kulturelle perspektiver i den etiopiske kontekst. Udfaldet af disse studier blev kritisk revideret og lagt som grundlag for det 6. Kirkerådsmødes beslutninger – der førte til at sende de to kirker et hyrdebrev og bede dem om at omstøde deres beslutninger, for at Mekane Yesus Kirken ikke skulle blive tvunget til at opsige forbindelsen med et års varsel i henhold til standardaftalen for partnerskab.”

Sørgeligt nok fik Mekane Yesus Kirkens gentagne anstrengelser i så henseende ikke den forventede respons fra de to kirker.

Vidende om det frugtbare og mangeårige samarbejde med Den evangeliske lutherske Kirke i Amerika og Svenska Kyrkan, udtrykker Mekane Yesus Kirken meget stor og oprigtig påskønnelse af deres bidrag i Guds mission.

“Vi vil fortsat bede om at forholdet må blive genoprettet en skønne dag.”

Flere præster giver i debatindlæg i Kristeligt Dagblad udtryk for, at det er Folkekirkens ledelse, der må bære ansvaret for at det nye ægteskabs ritual betyder kirkesplittelse i forhold til andre lutherske kirker.

Blandt andet skriver Frederik Smidt d. 27. februar:

“Man kan undre sig over, at Arendt og de andre syv – i dette spørgsmål frafaldne – biskopper ikke i tide tog risikoen for en kirkesplittelse alvorligt. Det ville være velgørende at få belyst, hvorfor et årligt par håndfulde homoseksuelle pars påståede rettigheder til et kirkeligt vielsesritual skal ødelægge det sunde og solide arbejde, som talrige danske missionsselskaber og præster er involverede i kloden rundt.”

 

Evangelisk Luthersk Netværks Landssekretær Brian Christensen udtaler:

“Det er uværdigt at ville placere ansvaret for splittelsen hos de kirker, der holder fast ved den traditionelle lutherske og bibelske forståelse af ægteskabet. Ansvaret må bæres af dem som indfører nye ritualer, som er i modstrid med Guds ord.”

 

Skriften tilføjer:

Det er ikke helt begribeligt at det skal føre til diskussion eller debat hvem eller hvad der skaber splittelse i kirken (men det er jo så moderne og politisk korrekt at debattere) skriften peger højt og tydeligt på de ansvarlige:

Det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbne, alt imens de vandrer efter deres lyster. Og samtidig med at de for fordels skyld smigrer folk, fører de overmodige ord i munden. Men I, mine elskede, skal mindes de ord, som blev forudsagt af vor Herres Jesu Kristi apostle; de sagde jo til jer: »I de sidste tider skal der komme spottere, som lever efter deres ugudelige lyster.« Det er dem, som volder splittelser, »sjælelige«, uden Ånd. Men I, mine elskede, opbyg jer selv på jeres højhellige tro, bed i Helligånden, bevar jer selv i Guds kærlighed, medens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus i sin barmhjertighed vil føre jer til evigt liv. (Jud 1:16-21)

 

Kilde:

http://www.dem-dk.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2175&cHash=7af0c5ed4a51aa2cf978dda2a3de7291

http://www.luthersk-netvaerk.dk/2013/03/debat-om-kirkesplittelse/

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Lukasevangeliet 211 Saa saa han sig om og fik Øje paa de Rige, som lagde Gaver i Pengeskrinet. 2 Og han saa en fattig Enke lægge to Smaaskillinger deri. 3 Denne fattige Enke, sagde han, sandelig siger […]
  • 5. marts: De retfærdige glæder sig i Herren DE RETFÆRDIGE GLÆDER SIG I HERREN "De retfærdige glædes i Herren og stoler på ham, de oprigtige af hjertet jubler til hobe" (Sl 64:11) Når bibelen taler om de retfærdige, er det oftest […]
  • Jesus vor ypperstepræst Jesus Kristus er vor ypperstepræst. Han blev menneske for med hans død at gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig Djævelen. Han befrier fra dødsfrygt og trældom og har lidt og […]
  • DNPS26: Apostlens Gerninger 81 Fra den Dag brød der en stor Forfølgelse ud over Menigheden i Jerusalem. Alle spredtes ad ud paa Landet i Judæa og Samaria undtagen Apostlene. 2 Men fromme Mennesker begravede […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development