IM’s general: Nye struktur giver bedre mulighed for at nå ud til alle

general

IM’s general Thomas Bjerg Mikkelsen Udtaler: Første januar indførte vi en ny medarbejderstruktur i Indre Mission. Strukturen er et forsøg på at brede ressourcerne ud og skabe større mulighed for samarbejde på tværs af de traditionelle foreningsmæssige og geografiske skel. Samtidig vil vi gerne sikre, at vi anvender lønkronerne på en mere udbytterig måde, samt at ressourcerne fremover kan blive mere ligeligt fordelt.

En konsekvens af den nye medarbejderstruktur er, at missionærer ikke længere kan være fast knyttet til en enkelt sammenhæng eller bestyrelse. Det kan umiddelbart opleves som et tab for de samfund og kredse, der hidtil har haft en fast missionær tilknyttet. Omvendt vil andre fremover få større mulighed for hjælp og sparring, fordi geografien ikke længere udgør en barriere.

Alt i alt satser vi på, at den samlede gevinst vil blive større end tabet, fordi den nye struktur giver os bedre mulighed for at nå ud til alle samfund og klubber.

Selv om samfunds- og kredsbestyrelser ikke længere kan have en fast medarbejder tilknyttet bestyrelsen, kan de naturligvis fortsat trække på Indre Missions ansatte i regionen. Medarbejderne kan fortsat med jævne mellemrum deltage i bestyrelsesmøder som konsulenter. Hvis der er udfordringer, som kræver det, kan de også deltage mere aktivt i bestyrelsesarbejdet i en tidsbegrænset og aftalt periode.

Lokale bestyrelser og udvalg er altid velkomne til at kontakte Indre Missions ansatte direkte, hvis der er behov for hjælp eller sparring i forhold til en lokal opgave eller problemstilling.

Jeg har stor tiltro til, at både de større og mindre dele af arbejdet på denne måde samlet set vil få mere glæde af de medarbejdere, Indre Mission har. Derfor vil jeg opfordre til, at man lokalt ser og bruger de muligheder, der er.

Kilde: http://indremission.dk/budskab/blog/blogvisning/artikel/ims-nye-struktur-giver-bedre-mulighed-for-at-naa-ud-til-alle/#.U5ibD_l_uSp

Lignende indlæg:

  • Børnehjemmet i Gudipadu En indsamling blandt Indre Missions venner har muliggjort opførelsen af børnehjemmet i den indiske landsby Gudipadu. Børnehjemmet drives af Indre Missions indiske medvandrer-bevægelse: […]
  • Mennesker og Tro: Den nye general Thomas Bjerg Mikkelsen er 31 år og blev sidste år generalsekretær for Indre Mission. Det er første gang i bevægelsens historie, at så ung en mand står ved roret. Indre Mission er en […]
  • Indre Mission i fremgang Der er 50-100% flere unge , der har berøring med Indre Mission i Aarhus i dag end for bare to-tre år siden, siger regionsleder Niels Jørgen Larsen Kilde:TV2 […]
  • Vi må stole på Guds hjælp Ingelise og Regin Benner tager fat på opgaverne i Nigeria på trods af bombetrusler og frygten for ebolavirus. Efter en ferie i Danmark er Ingelise og Regin Benner nu tilbage i Nigeria, […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development