Jeg lever, og I skal leve

jeg-lever-og-i-skal-leve

Teksten

Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« Joh 14:15-21

Jesus fortæller sine disciple om den adskillelse, der venter. De er fortvivlede. Jesus trøster. »Jeres hjerte må ikke forfærdes!« siger han til dem. »Når jeg er gået bort for at gøre plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er« (Joh 14:1 og 3). Adskillelsen mellem Jesus og hans disciple er altså kun midlertidig.

Lidt senere siger han: »Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer« (Joh 16:7). Hvordan kan det dog være til bedste for disciplene og os, at Jesus går bort? Det lyder så urimeligt. Det bedste må da være, at Jesus gik hernede på jorden den dag i dag. Så kunne vi jo møde ham og tale med ham mand til mand.

Også her må vi tro ordet, når der står, at det altså var bedst, at Jesus forlod denne verden. Jesus forlod denne verden fysisk, men han svigtede os ikke. Han siger jo selv til disciplene, at »jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.«

Men I ser mig

Da Jesus gik rundt på jorden, var han underlagt de samme begrænsninger, som os. Han kunne kun være et sted ad gangen. Han var begrænset af tid og sted. Men når sandhedens ånd kommer, bliver den hos jer og skal være i jer.

Det er dog det bedste, der kunne ske. Jesus er ikke længere begrænset til at gå hos nogle mennesker nede i Israel; nu kan han bo ved troen i mit hjerte. Han vil bo i mit hjerte. Han gør mig til et tempel for sin ånd. I dette tempel er gudstjenesten lovsang og tak til Jesus. For Talsmanden har jo vist mig, hvem Jesus er. Jeg har set Jesus. Og vi har Guds ord på, at Talsmanden vil lære os og minde os om alt, hvad Jesus har gjort for os. Han vil gøre Jesus stor for os. Han vil skabe kærlighed til Jesus i vore hjerter, så han får hjertets tak for hans frelse til os.

Verden ser mig ikke længere

Som Jesu modstandere ikke kunne se, at Jesus var verdens frelser, mens han gik på jorden, sådan kan verden heller ikke se Jesus i dag. Kun den, der ved Helligånden lader sig overbevise af Guds ord, får Jesus at se. For Jesus giver sig til kende for dem, der elsker Jesus.

Kærlighed til Jesus

At det netop er dem, der elsker Jesus, han giver sig til kende for, kan godt anfægte. Elsker jeg Jesus? Jeg er jo ofte så kold og ligegyldig, og de varme følelser for Jesus kan forsvinde totalt.

Hvem elsker Jesus?

Han svarer selv: »Den, der holder mine bud.« Du kan vide, at du elsker Jesus, hvis du lever efter hans ord. Den, som lever i lydighed mod Jesu ord, elsker Jesus og er genstand for kærlighed fra Faderen og Sønnen. En kærlighed, som verden har brug for at møde, også gennem dit liv.

Tænk! Jesus har givet sig til kende for dig, som tror. Det bekendtskab skal da ikke være et hemmeligt, men en anledning til at ære Jesus, vores herlige frelser.

Egild Kildeholm Jensen

Kilde: IMT 24/2000

Lignende indlæg:

  • På vort eget modersmål Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? (Apg 2:8) Dette vers er en lille del af den tekst, der beskriver kirkens fødselsdag. Disciplene havde fulgt Jesus i 3.5 […]
  • Bøn giver styrke og tryghed "Jeg har engang hørt, at bønnen er troens åndedræt. Hvis bønnen visner væk, er jeg bange for, at troen visner væk." Egild Kildeholm Jensen er klar i mælet, når han skal fortælle, […]
  • Jesus – Guds tegn til verden Kender du til at søge bevis for at du tror - fx ved at se efter om du har den rette glæde i hjertet? Kender du til at søge efter beviset for frelsesvisheden i dit hjerte - fx ved at […]
  • Selvbedraget Det kunne jo hænde at der er en og anden som parallelt med jøderne kan sige: »Vi blev døbt og kom dermed ind i Guds familie. Gud er vores far, og vi møder ham da i kirken når vi kommer […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development