Kærlighed til Gud

kaerlighed-til-gud

Egild Kildeholm Jensen deler her nogle tanker over det afsnit i bibelen, vi kan kalde for “Spørgsmålet om det største bud i loven”

Teksten

Men da farisæerne hørte, at han havde lukket munden på saddukæerne, samlede de sig, og en af dem, en lovkyndig, stillede en fælde for ham, idet han spurgte: »Mester, hvilket bud i loven er det største?« Han svarede ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Dette er det største og første bud. Der er et andet, som er dette ligt: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På disse to bud hviler hele loven og profeterne.« (Matt 22:34-40 [DA48])

I denne tekst, er der en skrift­lærd, som vil sætte Jesus på prøve ved at spørge: »Hvilket bud i loven er det største?« Han ville af én eller anden årsag have Jesus til at pille det vigtigste bud ud af den store mængde bud, de regnede med, nemlig 613. Men Jesus samler alle budene i det dob­belte kærlighedsbud, som beg­ge var kendt af jøderne fra Det gamle Testamente, nem­lig fra 5Mose 6:5 og 3Mose 19:18b. På disse 2 bud hviler hele loven og profeterne, siger Jesus. Når Bibelens budskab hviler på kærlighed til Gud og næsten, så må troens funda­ment være det samme. Derfor lyder det:

»Du skal elske Herren din Gud«.

Her svarer du måske: »Det gør jeg da rigtignok også«. Jeg beder da til Ham. Jeg går da i kirke. Jeg går endda til møde osv. osv. Så jeg elsker Herren! Disse ting behøver ikke nød­vendigvis at være et udslag af din kærlighed til Jesus. Det kunne endda være ting, du gjorde for at tækkes Gud, for at fortjene liv og frelse hos Ham. Men så har du glemt fortsættelsen af v. 37:

»Af hele dit hjerte og hele din sjæl og af hele dit sind«

Her ser vi, at kærlighed til Gud ikke bare er ydre ting, men en uforbeholden hengi­velse af hele dig, »hjerte-sjæl-­sind«. En uforbeholden over­givelse i alt, som vi synger det i Hj. 505: »Jesus, mig selv jeg dig bringer, lægger mig ned for din fod, at du mig evigt skal eje, jeg er jo købt med dit blod«. Nu sidder du måske med tankerne: »jeg kan ikke elske Herren så fuldkommen, som jeg skal!« Nej, men der er én, der kan, nemlig Jesus. Netop Jesus er vejen for din kærlighed til Gud. Ved at læg­ge hele dit hjerte, sjæl og sind i Jesu hænder, har du erklæret hele din kærlighed til Gud. Ved at lægge hele dit hjertes ufuldkommenhed, – hele din sjæls nød og smerte, – hele dit sinds forvirring i Jesu hænder oplever du noget stort. For da kan Jesus komme til i dit liv. Du oplever, at sejrherren fra Golgata har byttet plads med dig. Han har taget din ufuld­komne kærlighed til Gud og i dit sted bragt hel og fuld hen­givelse til Gud din Fader. Nu ser Gud din kærlighed gem­men Jesus, og så lyder det:

»Du skal elske din næste som dig selv«

Lagde du mærke til rækkeføl­gen? Først kærlighed til Gud, som så giver ægte kristen om­sorg til din næste. Nu er det muligt at elske din næste, for du har mødt uforbeholden kærlighed fra Gud gennem mødet med Jesus. Og det er netop den kærlighed hos Je­sus, du møder din næste med. For det er den kærlighed, der fører andre til Jesus. Det er en omsorg, der gælder både de jordiske og himmelske behov, som din næste har. Heller ikke den opgave at elske din næste kan du klare, men Jesus må klare det gennem dig! Og Han vil!

Amen

Kilde: Indre Missions Tidende 40, 1985

Egild Kildeholm Jensen

Lignende indlæg:

  • Jesus – Guds tegn til verden Kender du til at søge bevis for at du tror - fx ved at se efter om du har den rette glæde i hjertet? Kender du til at søge efter beviset for frelsesvisheden i dit hjerte - fx ved at […]
  • Herligt kræfterne tiltage Engang var der et kært menneske som gjorde mig opmærksom på tre linjer fra et vers i sangen »Giv mig Gud en salmetunge« af Grundtvig: »mens i alderdommens dage herligt kræfterne […]
  • Vær stærk ved nåden I Guds rige er styrke ikke noget, som du bidrager med ved alt det, som du gør for Gud. Tværtimod. Du er stærk, når du er svag. Du vinder, når du taber til Gud. For styrken ligger i din […]
  • Troens opfindsomhed Egild Kildeholm Jensen deler her en kort belæring om forbøn ud fra beretningen om den "lamme og hans venner" teksten finder vi i Matthæus evangeliet kapitel 9 vers 1 til […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development