KIABB03 – Vor Ypperstepræst

EN GANG om året, på den store forsoningsdag, bragte Israels børn geder og tyre til Herrens bolig som ofre, der skulle sone deres synd. Efter at ypperstepræsten havde bragt et syndoffer for sig selv og sin familie, dræbte han en ged og brændte den på alteret; og derefter tog han atter noget af det slagtede dyrs blod og gik ind i det Allerhelligste og stænkede blodet på Pagtens Ark. På den måde bad han Gud om at modtage blodet og offeret og at tilgive folkets synder (3. Mos. 16:11-16).

Dette er et billede på Kristi indtræden i Himlen for over for Faderen at præsentere sit eget blod som soning for vore synder og overtrædelser. De levitiske ypperstepræster bragte ofre, der ikke fuldkommengjorde nogen, men som kun forlængede deres synder eller midlertidigt dækkede dem og som var nødt til at gentages. Men »med et eneste offer har Jesus Kristus for bestandigt ført dem, der helliges, til fuldendelse« (Heb. 10:14).

De levitiske ypperstepræster var dødelige ligesom vi. Jesus Kristus »har et uforgængeligt præstedømme, fordi han bliver evindelig. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever, så han kan gå i forbøn for dem« (Heb. 7:24-25).

En af de mest tiltrækkende egenskaber ved vor Ypperstepræst Jesus Kristus er, at han »har medlidenhed med vore skrøbeligheder« (Heb. 4:15). Han drages mod os i vor svaghed og nød. Han forstår, når vi fristes, fordi han har været fristet i alle ting ligesom vi. Men han overvandt fristelsen, og gennem ham kan vi også sejre.

Fordi Jesus Kristus forstår os, kan vi »med frimodighed træde frem for nådens trone for at få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid« (Heb. 4:16).

Oral Roberts

Lignende indlæg:

  • KIABB02 – Påskelammet PÅSKEN repræsenterer på smuk måde forsoningen ved Jesu Kristi blod. Gud forordnede påsken, for at israelitternes førstefødte kunne blive frelst fra den omfattende død, der ramte […]
  • KIABB07 – Vor Dommer og Lovgiver Efter Josvas død »lod Herren dommere fremstå, og de frelste dem fra deres hånd, som udplyndrede dem« (Dom. 2:16). Gud oprejste tretten mænd som dommere over Israel. En dommer var […]
  • KIABB08 – vor slægtning, som forløser os DEN SMUKKE kærlighedshistorie om Ruth og Boaz giver et udtryksfuldt billede af Jesus Kristus som vor Forløser. Ruth og hendes svigermor Naomi vendte tilbage til deres hjemland som […]
  • KIABB01 – Kvindens Sæd GUD SAGDE: »Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem din sæd og hendes sæd; den skal knuse dit hoved, og du skal hugge den i hælen« (1. Mos. 3:15). Her er det første […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development