DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 2

1 Men i den Sag om Jesus Kristus vor Herres Hidkomst, og hvordan vi kommer til Samling med ham, beder vi jer om Brødre

2 ikke saa hastigt at lade jer ryste fra Vid og Sans eller bringe ud af Ligevægt hverken af Aand eller Ord eller Brev, som tillægges os, som om Herrens Dag var lige for Døren.

3 Lad jer ikke i mindste Maade narre af nogen. Først kommer Frafaldet, og Lovløshedens Mand træder frem utilsløret født og baaren til Undergang,

4 Modstanderen, som hæver sig over alt, hvad der hedder Gud og viet Grund, ja sætter sig endog selv tilrette i Guds Tempel og giver sig selv ud for at være Gud.

5 Kan I ikke huske, at det sagde jeg jer, mens jeg endnu var hos jer.

6 Og nu, I ved, hvad der holder igen, for at han, naar hans Tid er inde, skal vise sig utilsløret.

7 For Lovløshedens Løndom er allerede i Virksomhed og venter kun paa, at han, som holder igen, bliver fjernet.

8 Og da skal den lovløse træde utilsløret frem, han som Herren vil dræbe med sin Munds Aande og gøre det af med ved sin Hidkomst for alles Øjne.

9 Men hans (den lovløses) Hidkomst gaar for sig, som Satan sætter ind af al Magt med Lyve-Tegn og Undere

10 og alt, hvad Uret ejer af Svig — for dem, der gaar tilgrunde til Gengæld for, at de ikke til deres Frelse tog imod Kærligheden til Sandheden.

11 Derfor sender Gud dem ogsaa Vildfarelse for Alvor, saa de tror Løgnen,

12 for at alle de skal faa deres Dom, som ikke har troet Sandheden men givet Uretten deres Bifald.

13 Men vi skal og maa altid takke Gud for jer, Brødre som Herren har kær, fordi han lige fra Begyndelsen udvalgte jer til at blive frelste med Aandshelligelse og Sandhedstro.

14 Og saa indbød han jer ogsaa dertil gennem vort Glædesbud, for at I skulde faa vor Herres Jesus Kristus’ Højhed og Herlighed i Eje.

15 Nu vel Brødre, saa staa fast, og hold godt fast paa det overleverede, det I har lært, enten det saa er gennem Ord eller Brev fra os.

16 Men vor Herre Jesus Kristus selv og Gud vor Fader, som havde os kær og gav os naadigt evig Trøst og godt Haab,

17 han opmuntre og styrke jeres Hjerter i al god Gerning og Tale.

 

Læs resten af Andet Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos — til Tessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus! 3 […]
  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 31 Og saa fremdeles Brødre bed for os om, at Herrens Ord maa fortsætte sit Løb og vinde Pris og Ære ret som hos jer, 2 og om at vi maa undslippe fra de skammelige og ondsindede […]
  • Møder med Jesus 02: Mark 1:14-20: Kongen vender tilbagehttps://www.youtube.com/watch?v=QYpc_kQnBqs Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet […]
  • Der skal et under til Jesu opstandelse fra de døde er af så stor betydning, at alt vedrørende vores tro falder sammen, hvis ikke opstandelsen har fundet sted. Alligevel fattede disciplene ikke, hvad Jesus […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development