DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 1

1 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos — til Tessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus.

2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus!

3 Altid Brødre skylder vi Gud at takke for jer paa værdig Maade, fordi jeres Tro vokser saa frodigt, og den Kærlighed, I alle har til hverandre, tager saadan til hos hver enkelt,

4 at vi selv roser os af jer i Guds Menigheder for jeres Standhaftighed og Tro under alle de Forfølgelser og Trængsler, I taaler.

5 Det viser, hvor retfærdig Guds Dom er, idet I kendes værdige til Gudsriget, som I lider for —

6 saa sandt som det er Ret for Gud at give dem Trængsel igen, som volder jer Trængsel,

7 og jer, som lider Trængsel, Lettelsen sammen med os, naar Herren Jesus med de Engle, der hylder hans Magt, aabenbares fra Himlen

8 i Ildslue og lader dem ske deres Ret, som ikke kender Gud, og dem, som ikke bøjer sig for Jesus vor Herres Glædesbud.

9 De vil komme til at lide deres retfærdige Straf, at rives bort i evig Undergang fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Højhed og Herlighed,

10 naar han kommer paa den Dag, der forestaar, for at lade sig hylde i sine hellige og beundres i alle dem, der har troet. For det Vidnesbyrd, vi bragte jer, blev troet.

11 Med det for øje holder vi ogsaa altid Bøn for jer, om at vor Gud maa agte jer for Indbydelsen værd og gøre jer fuldglade ved at være gode og virksomme af at tro og det med Magt,

12 for at Jesus vor Herres Navn kan komme til Ære og Værdighed i jer og I i ham alt efter vor Guds og Herre Jesus Kristus’ Naade.

 

Læs resten af Andet Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 21 Men i den Sag om Jesus Kristus vor Herres Hidkomst, og hvordan vi kommer til Samling med ham, beder vi jer om Brødre 2 ikke saa hastigt at lade jer ryste fra Vid og Sans eller bringe […]
  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 31 Og saa fremdeles Brødre bed for os om, at Herrens Ord maa fortsætte sit Løb og vinde Pris og Ære ret som hos jer, 2 og om at vi maa undslippe fra de skammelige og ondsindede […]
  • DNPS26: Lukasevangeliet 11 Siden saa mange har taget sig for at fortælle Historien om igen om alt det, der har faaet sin fulde Virkeliggørelse hos os, 2 saadan som det blev os overbragt af dem, der fra første […]
  • DA31: Højsangen 41 Hvor du er fager, min Veninde, hvor er du fager! Dine Øjne er Duer bag sløret, dit Hår som en Gedeflok bølgende ned fra Gilead, 2 dine Tænder som en nyklippet Fåreflok, der kommer fra […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development