DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 3

1 Og saa fremdeles Brødre bed for os om, at Herrens Ord maa fortsætte sit Løb og vinde Pris og Ære ret som hos jer,

2 og om at vi maa undslippe fra de skammelige og ondsindede Mennesker. Troen har jo ikke alle og enhver.

3 Men trofast er Herren, han skal nok styrke jer og vogte jer for den onde.

4 Vi stoler paa jer i Herren. I gør nok nu og fremdeles, hvad vi paalægger jer.

5 Herren lede jeres Hjerter paa den lige Vej til Guds Kærlighed og Kristus’ Urokkelighed.

6 Det paalægger vi jer Brødre i Kristus Jesus vor Herres Navn, at I trækker jer tilbage fra enhver Broder, som ikke holder god Skik og ikke lever efter, hvad de har faaet overleveret fra os.

7 I ved jo godt selv, hvordan I bør efterligne os. For vi lagde os ikke efter Uskik hos jer.

8 Og vi fik ikke Føden af nogen for ingenting, men under Slid og Slæb Nat og Dag arbejdede vi for ikke at ligge nogen af jer til Byrde.

9 Ikke fordi vi ikke har Lov til det, men for at give jer et Forbillede i os selv, saa I kunde have os at arte jer efter.

10 Og det var netop det, vi paalagde jer, da vi var hos jer, at vil nogen ikke arbejde, saa maa han ogsaa lade være med at spise.

11 Vi hører jo, at der er nogen, der lægger sig efter Uskik hos jer og arbejder ikke, men gaar og spilder Tiden.

12 Dem der bærer sig saadan ad, byder og formaner vi i Herre Jesus Kristus, at de ganske roligt skal arbejde og spise deres eget Brød.

13 Men I Brødre, bliv ikke trætte af at gøre vel,

14 og er der nogen, som ikke retter sig efter vort Ord i Brevet, saa mærk jer ham. Kom ikke sammen med ham, for at han kan komme til at skamme sig.

15 I skal ikke regne ham for en Fjende men vise ham tilrette som en Broder.

16 Men han selv Fredens Herre, give jer Freden til enhver Tid i enhver Henseende Herren være med jer alle!

17 Min, Paulus’ egenhændige Hilsen! Det er Kendingstegn i ethvert Brev. Saadan er min Haandskrift:

18 Jesus Kristus vor Herres Naade være med jer alle!

 

Læs resten af Andet Thessalonikerbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/

 

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 11 Fra Paulus og Silvanus og Timoteos — til Tessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus. 2 Naade være med jer og Fred fra Gud vor Fader og Herre Jesus Kristus! 3 […]
  • DNPS26: Andet Thessalonikerbrev 21 Men i den Sag om Jesus Kristus vor Herres Hidkomst, og hvordan vi kommer til Samling med ham, beder vi jer om Brødre 2 ikke saa hastigt at lade jer ryste fra Vid og Sans eller bringe […]
  • WIE97: Første Petersbrev 21 Når I da har aflagt al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og al bagtalelse, 2 så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til […]
  • Jesus er Gud – om inkarnationen Vi skal i denne undervisning se på det umiddelbare selvmodsigende, men hvad Gud i bibelen åbenbare om Ham selv – at Jesus på en gang er sand Gud og sandt menneske – her er vi inde på […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development