Er Allah den samme som bibelens Gud?

Flere og flere kristne hævder, at koranens Allah er samme gud som ’vores Gud’. Dette bliver bl.a. også hævdet af Henri Nissen i Udfordringens leder nr. 34/01. Hans konkluderer, at når koranens Allah påstår at være ”den ene sande Gud”, og ”masser af kristne..(også) kalder vores Gud for Allah”, så betyder det, at så er koranens Allah derfor Gud, og derfor er ’det blasfemisk at spotte eller tale nedsættende om Allah’.

Er det da sandt, at koranens Allah er Gud (som de bare ikke har fundet endnu?). Nej! Hvis det var sandt, at Allah er ”den sande ene Gud”, bare fordi han påstår det, så kan man med lige så god ret hævde, at den gulv-kalv, som Aron lavede i ørkenen og kaldte for ’Israels Gud’, så også er den sande Gud. Og så kan man med ligeså stor ret sige det samme om djævelen, når han hævder, at han er Gud.

Hvem er Allah? Kort kan det siges, at Allah er identisk med den babylonske månegud Bel, som man sammen med 365 andre guder dyrkede i Mekka. Men Muhammed afskaffede alle disse guder undtagen Allah, som var den største gud af dem, og gjorde ham til ’den eneste gud’. Dette faktum afvises helt i Udfordringen nr. 36/01, hvor det tværtimod hævdes, at ”historisk og sprogligt er Allah den samme, som jøderne kaldte El og Elohim – altså Bibelens Gud”. Er dette sandt?

Selvom man kan bevise en sproglig sammenhæng mellem Elohim og Allah, hvilket er tvivlsomt, så må man være opmærksom på, at ordet ’gud’ ikke beviser, at der tales om samme Gud, fordi ordet ’gud’ ikke er et egennavn på bibelens Gud, men er et fællesnavn på de guder og herrer, som man har over sig – men med den store forskel, at den levende og almægtige Gud står over dem alle, og kalder sig derfor også for ’gudernes Gud’. Og derfor viser et evt. sproglig sammenhæng mellem Allah og Elohim bestemt ikke, at der så er tale om samme Gud.

Når vi derfor siger Gud (Elohim) om vores Herre, så må vi ikke løsrive ham fra de egennavne, som han åbenbarer sig ved bibelen, og som tilkendegiver, hvem han er, og hvilken Gud vi taler om. I bibelen åbenbarer han sig f.eks. over 5000 gange som ’Jahve (Herren) din Gud’. Hvis nogen derfor siger ’Gud’, men afviser hans navne, så er det selvfølgelig ikke bibelens Gud, som de henviser til.

Kendetegnet på, at det er ’Den Almægtige Gud’, som taler, åbenbarer sig og bevidner sig selv, er, at han nøje konkretiserer, at den Gud (Herre), som taler, er:

 • ”Abrahams, Isaks og Jakobs Gud”, 2Mose 3:15. Dette skal være han navn til evig tid.
 • ”Israels Gud”, 2Mose 5:1
 • ”HERREN (Jahve) eders Gud er gudernes Gud og herrernes herre, den store, vældige, forfærdelige Gud, som ikke viser Personsanseelse eller lader sig købe, 5Mose 10:17
 • ”JHVH” (’Jeg ER’ . Navnet betyder: ”Jeg er Gud i al fortid nutid og fremtid”) 2Mose 3:14-15.
 • ”Israels konge, dets genløser, Hærskarers Herre”, Es 44:6-7.
 • ”Jesu Kristi Fader”, Rom 15:6.

Den Almægtige Gud har åbenbaret sig i hans Søn, Jesus Kristus, som selv er Gud. som derfor også åbenbarer sig under de samme navne, Es 9:6, Joh 8:24, Fil 2:9.

Kan noget som helst af dette siges om koranens Allah? NEJ! Den løgnens ånd, der ligger bag koranens åbenbaring af Allah, viser med al tydelighed, at den ikke kommer fra samme kilde som Guds åbenbaringer af sig selv i bibelen, og er derfor dæmonisk. Dette forklarer, hvorfor koranens Allah er i en så diametral modsætning til ’bibelens Gud’ og hvorfor koranen og muslimer hader alt, hvad der har med den levende Gud at gøre, herunder alle hans navne og hans kærlighed til os ved hans Søn, Jesus Kristus.

Ifølge koranen er det et faktum, at Allah:

 • hader Guds navne ’Jahve’ (Jehovah), hærskarernes Gud, Israels Gud,
 • hader al omtale af Jesu stedfortrædende død, frelse ved nåde, og tilgivelse.
 • hader al omtale af, at ’Messias er Gud’.
 • hader, spotter og forbander de kristne, som tror, at Jesus er Guds (Allahs) Søn., og kalder dem, som tilbeder ham, for afskyelige afgudsdyrkere

Koranen siger f.eks:

 • Sura 4:172: Allah forbyde, at Gud skulle have en søn. Ophøjet er han og fri for enhver mangel – så han skulle have en søn.
 • Sura 5:18 Vantro er sandelig de som siger: Gud er bestemt Kristus, Marias søn. Sig: Hvem formår da noget mod Allah – hvis han ønsker at tilintetgøre Kristus…
 • Sura 9:30 .. Allah forbande dem (de kristne, for:).. de har taget Messias, Marias søn til Herre….
 • Sura 98:7 Sandelig, de af skriftens folk, som er vantro (dem, som tror, at Jesus er Guds søn) skal være (komme) i helvedets ild .. disse er de værste skabninger.

Hvis nu Allah var Gud, så ville han ikke hade bibelens Gud (dvs. sig selv) eller Guds åbenbaring af sig selv der. Og hvis ’ånden’ i koranen var den samme som bibelens Ånd, så ville koranen heller ikke være så fjendtligt indstillet overfor bibelens budskab om synd, nåde, dom og retfærdighed. Men Allah er ikke Gud! Og derfor advarer bibelen klart netop mod at (forsøge at) forene Kristus og Beliar (som er den samme som guden Bel eller Allah), jfr. 2Kor 6:15. Vi skal ikke tro, at Gud vil velsigne, at vi forsøger at gøre djævelen til Gud, fordi vi mener, at muslimer så bedre kan blive nået med evangeliet.

Konklusionen er, at Allah bestemt ikke er Gud, men er tværtimod en løgnens ånd fra helvede, men som mange kristne i deres uforstand overser eller bortforklarer.

Kilde: jesus-lever.dk

Eskild Særkjær

Lignende indlæg:

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development