Forord til De Fem Mosebøger af Bent Melchior

BENT87[24]Forord

Det er med en følelse af ydmyghed og dyb ærbødighed, at jeg er begyndt på arbejdet med en ny dansk oversættelse af De fem Mosebøger, og jeg beder til, at det må lykkes at gengive indholdet af vore hellige bøger på korrekt måde.

En oversættelse kan ikke undgå samtidig at være en kommentar og en fortolkning, fordi oversætteren ofte står over for et valg af muligheder, hvor små nuancer kan betyde en væsentlig forskel i tekstens forståelse. Dette er også en af grundene til, at det er væsentligt at have en speciel jødisk oversættelse af jødedommens hellige skrifter. Men i tidens løb har mange jødiske fortolkere givet mange forskellige kommentarer, og det er ikke for ingenting, at vore vise har sagt, at Torah’en har halvfjerds ansigter. Der er altså tilfælde, hvor den ene oversættelse kan være lige så rigtig og lige så jødisk som den anden. Jeg har som regel konsulteret den kommentar, der i så høj grad er blevet en del af jødisk folkeeje, skrevet af vor store lærer Rashi i det ellevte århundrede, uden at jeg dog har følt mig bundet til slavisk at følge denne kommentator.

En yderligere årsag til, at jeg kun med megen betænkelighed har påtaget mig denne opgave, er, at den jødiske menighed i Danmark siden forrige århundrede har kunnet glæde sig over en eminent oversættelse af menighedens daværende overrabbiner, professor A. A. Wolff. Denne oversættelse danner i høj grad grundlag for den nye oversættelse, og professor Wolff har til sene tider bidraget til danske jøders mulighed for at forstå de bibelske tekster. Kun den omstændighed, at sproget i løbet af et århundrede ændrer sig så meget, at en mere nutidig sprogbrug letter forståelsen, har bevirket, at det har været nødvendigt at bringe en ny oversættelse.

Lad mig endelig fastslå, at der rent teknisk i en oversættelse med mange navne er den vanskelighed, at transskriptionen fra det fremmede alfabet ikke kan gennemføres med fuld konsekvens. Nogle navne er i den grad indgået i almindelig dansk sprogbrug i en given form, at det ville være meningsforstyrrende at underkaste dem de principper for transskription, der i øvrigt er anvendt.

Fra forskellig side har jeg modtaget forslag til formuleringer og til sproglige forbedringer, som jeg har været taknemmelig for og i vid udstrækning gjort brug af. Måtte det for alle lykkes at være med til arbejdets færdiggørelse til yderligere fordybelse i denne evigt gyldige tekst.

April 1977 / Nisan 5737.

Bent Melchior

Lignende indlæg:

Tagged with:     , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development