Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 1: Vidnesbyrd fra NT)

Billede: Francisco de Zurbarán, 1627.

Billede: Francisco de Zurbarán, 1627.

I første del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se hvem Jesus fra Nazareth er ifølge skrifterne. Vi vil se at Jøderne spekulerede over om Han var Kristus?  Vi vil også se at loven og profeterne vidner om at det er Han og at NTs forfattere netop bygger deres vidnesbyrd om Ham på GT

Jesus fra Nazareth

Jesus fra Nazareth bliver ofte benyttet for at beskrive, hvem der tales om: Formålet er helt konkret at pege på Jesus Kristus som en historisk person (sand Gud og menneske)

 • Matt 21:11 Mennesker (troende og ikke-troende), onde ånder omtaler ’Jesus fra Nazaret’.
 • Apg 22:8 Han er stadig den samme, og åbenbarer sig stadig som ’Jesus fra Nazareth’.

Hvem er Jesus fra Nazareth – efter skrifterne

Alt hvad NT siger/åbenbarer om Jesus er nedtegnet i GT i detaljer – bliver bevist udfra skrifterne. Jesus er opfyldelsen af alle profetier, loven, forbilleder osv.… (Matt 1:22) “For at det skulle gå i opfyldelse”. Går igen i NT. F.eks. 1:22, 2:5, 2:17, 2:23 osv.…

Derfor: Hvis mennesker vil finde sandheden, må de ransage Skrifterne:

 • Joh 1:45: Ham, som Moses i loven og ligeså profeterne har skrevet om, ham har vi fundet… (5. Mos. 18:15).
 • Joh 5:39-40: I ransager skrifterne…og det er dem, som vidner om mig.

Der er en dybere forståelse i ovenstående vers. De mente nemlig, at det var en fordybelse i Logos=skriften, som gav evigt liv – men havde adskilt skriftens Ord fra Ham, som havde indblæst livet i  det. 2Tim 3:16 “Ethvert skrift er indblæst af Gud”

Den skrift, der er tale om, er Guds Ord, som også er Guds Søn, Jesus Kristus, jfr. Joh 1:1. Ordet bliver ligesom Kristus selv kaldt for Logos. Og derfor ser vi også gennem hele Bibelen, at Kristus ikke kan adskilles fra Hans Ord.

I Salme 119:105 står f.eks.: “Dit Ord er en lygte for min fod…”. Ordet, som er brugt om Skriften, er det samme Ord, som bliver brugt om Kristus – og verset kan derfor med ligeså stor ret oversættes til “(Din) Jesus (Logos) er en lygte for min fod”.

Jøderne spekulerede over, hvorvidt han er Kristus eller ej.

 • Joh 7:41-42: Han er Kristus.. Men Kristus kommer vel ikke fra Galilæa .. men fra Bethlehem (Mika 5:1).
 • Joh 7:52 “Slå efter.. ingen profet fremstår fra Galilæa” (Es. 9:1).
 • Joh 10:24 “Hvor længe vil du holde vor sjæl hen i uvished – hvis du er Kristus, så sig det rent ud”.
 • Joh 10:25 “Jeg har sagt jer det, men I VIL IKKE TRO det” (jfr. 12:37-38 de kunne ikke tro – fordi de ikke ville tro).
 • Joh 12:34 “Vi har hørt af loven, at Kristus bliver til evig tid.. hvordan kan du da sige, at Menneskesønnen skal ophøjes? (Dvs.: Hvordan kan han dø, når han skal leve evigt?).

Selv disciplene havde svært ved at forstå. Vi har også svært ved at forstå (stykkevis) f.eks.: hvorfor lidelse? hvordan kan/vil dét gå i opfyldelse? Men (til forskel fra dem, som ikke ville tro) så troede disciplene på Jesus. Og dette gjorde, at han sagde til dem: ’I er alle rene’. Godt nok forstod de ikke, hvad frelsen indebar, men Joh 2:22 “… siden, da Jesus var oprejst fra de døde, kom de i hu.. og de troede skriften”.

Loven og profeterne vidner:

 • Matt 26:56 “Men det er alt sammen sket, for at profeternes skrifter skulle gå i opfyldelse”
 • Luk 24:25f. Jesus sagde: “Hvor er i uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt.. og idet han (Jesus) gik ud fra Moses og alle profeterne, udlagde han for dem, hvad der i alle skrifterne handlede om ham”, jfr. v. 32, (44-45).

F.eks.:

 • Apg 2:30-31 David forudså, at Kristus skulle opstå og talte derom…
 • Apg 3:18 Alle profeter har forkyndt, at ’Hans salvede skulle lide”.
 • Apg 3:21 De hellige profeter har talt om den dag, ’da alt skal blive genoprettet’ ved Jesus.
 • Apg 3:22 Moses sagde: ’En profet som mig vil Herren jeres Gud lade fremstå .. ham skal I høre på i alt”.
 • Apg 3:24 Alle profeter har bebudet disse dage
 • Apg 9:22 Paulus gendrev jøderne og “beviste, at Jesus er Kristus” (= den lovede Messias).
 • Apg 10:43 Alle profeter vidner om, ’at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn’.

Dette var altså ikke forbeholdt nogle få – eller NT-troende, som nogle mener. For

 • Joh 3:16 “Enhver som tror…” Enhver betyder selvfølgelig ‘enhver’, dvs. også de troende under den gamle pagt
 • Joh 3:3 “Ingen kommer ind i Guds rige, hvis han ikke er født på ny”.
 • Heb 4:2,6 “Vi fik det glædelige budskab forkyndt lige så vel som de” (troende i den gamle pagt).

Det glædelige budskab, som ‘de’ i den gamle pagt fik forkyndt, var det samme evangelie om Jesus Kristus, som vi har fået. Ganske vist vandrede de ikke i den samme fantastiske lys over Sandheden, som vi er privilegeret i at vandrer i, men de blev frelst ved, at de i tro ofrede blodet forbilledligt (Se. Heb 10:4 og 9:15).

I øvrigt er der ingen, som bliver frelst ved at forstå, men ved at omvende sig og tro. Der er mange, som mener, at de troende under den gamle pagt blev frelst ved loven. Det er forkert. Der er mange, der mener, at de troende under den gamle pagt ikke kendte noget til at blive frelst ved tro på Jesus. Det er ligeså forkert. Derfor er der i NT konstant henvisninger til GT som bevisførelse for den sandhed, som er åbenbaret i NT: Apg 28:23 Paulus “søgte at overbevise dem om Jesus, både ud fra Mose lov og fra profeterne”.

Samme bevisførelse går videre gennem NT

 • Rom 1:2 Evangeliet om Jesus har ’Gud forjættet ved sine profeter i hellige skrifter…’

NT henviser konstant til de GT-forjættelser, som bevidner alt det, der står i NT om Jesus, f.eks.:

 • 1Kor 15:3 Jesus døde for vore synder efter skrifterne.
 • 1Kor 15:4 Jesus opstod igen – efter skrifterne
 • Gal 3:8 Skriften forudså, at det er ved tro, Gud ville retfærdiggøre hedninger…Jfr. Rom 10:11 “Skriften siger jo: Enhver som tror…”
 • Rom 3:21 “Loven og profeterne vidner…”
 • 1Pet 1:10-11 “Over den frelse har profeter grublet og grundet”.

Vi forstår godt, at profeterne ‘grublede og grundede’. Men det betød ikke, at de intet vidste: Guds Ord siger jo: 2Tim 3:15 “De hellige skrifter .. kan gøre dig vis til frelse”.

Det betyder, at de troende i den gamle pagt blev frelst ved at høre og tage imod, på samme måde som os. Det betyder, at Jesus også døde for dem, som forud troede på Ham (Heb 9:15). Og derfor kommer følgende vidnesbyrd om dem: Hebr 11:13 “I tro døde alle disse uden at have opnået, hvad der var forjættet, men de så og hilste det i det fjerne og bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden”.

NT forfattere opbygger hele deres vidnesbyrd på GT “Jeg siger intet ud over det, som både profeterne og Moses har sagt skulle ske: Jesu død og opstandelse (Apg 26:22-23)

Vi ser, at alle profetier i GT bliver åbenbaret og opfyldt i NT. Derfor er GT og NT en helhed – og vores tro er ’opbyggede på apostlenes og profeternes grundvold…” (Ef 2:20)

Eskild Særkjær

Lignende indlæg:

 • Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 3: Vidnesbyrd fra GT) I sidste del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se at Messias er Herren, kongen og den evige præst. At bibelen profetere at Messias kom for at lide, dø og opstå. […]
 • Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge (Del 2: Vidnesbyrd fra GT) I anden del af artiklen ”Jesus fra Nazareth, Jødernes Konge” skal vi se hvem Jesus fra Nazareth er ifølge skrifterne. Vi vil se at han skulle fødes af en jomfru, at han skulle være et […]
 • Jeg var en datter af islam Denne artikel er oversat fra 'I Was a Daughter of Islam', af Rae, som er et pseudonymt navn, fordi hun har fundet det for farligt at skrive under eget navn. Det er en rystende […]
 • Salme 119: 176 guldkorn fra GT. I denne gennemgang skal vi se på en salme, som 'kun' har 176 vers. Det er selvfølgelig salme 119. Vi skal selvfølgelig ikke gennemgå alle vers, selvom det også ville være værdifuldt. I […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development