Lyspunkter midt i dette åndelige mørke

lys

Der er vel ingen seende kristne i dagens Danmark der kan benægte vi lever i en frafalds tid? Et frafald fra den levende tro i Jesus Kristus og et frafald der strækker sig langt ind i, både den lutherske tradition såsom i pinse, baptist osv traditionerne, det er nemlig ikke et frafald fra kirkeretningerne men et frafald fra selve grundvolden i disse kirkeretninger: Guds ord. Den Hellige Skrift.

Men der er lyspunkter midt i dette åndelige mørke. Børge Haahr Andersen Pastoral Vejleder i Evangelisk Luthersk Netværk skriver om nogen af disse lyspunkter set ud fra en luthersk tradition:

”Halvdelen af søndagskirkegængere i København kommer i migrantmenigheder. Disse udgør en broget buket fra mange kristne konfessioner og traditioner. Men nogle af dem er levende evangeliske menigheder, som på sigt kan blive en tiltrængt forstærkning af den lutherske tradition i Danmark

De gamle lutherske vækkelsesbevægelser og organisationer rykker sammen i disse år og kan derved blive et meget slagkraftigt redskab til fremme for evangeliet. Om det så er fælles sangbog, så kan man finde ud af at lave sådan én sammen.

Der er spor af en bibelvækkelse blandt unge mennesker. De to bibelskoler, IM-Børkop og LM-Hillerød, har markant fremgang i deltagere. En missionskonference i Hillerød, som for få år siden var ved at lukke ned pga. mangel på deltagere, oplever nu en opblomstring, hvor man må sætte en øvre grænse på 400 antal deltagere.

DBI og MF oplever også øget studentertilgang. Der er tilmed stor rift om at få ansat præster med baggrund i traditionel luthersk vækkelseskristendom. De præster, som de sidste fire årtier er blevet uddannet et af de to steder, har for de flestes vedkommende oplevet et arbejdsliv med stor tilslutning til gudstjenester og andre aktiviteter.

For 20-30 år siden oplevede de grupper, der brød med folkekirken, at havne i golde, isolerede grupper, som har haft svært ved at overleve og vokse som sunde vækkelsesmenigheder. De sidste ti år har brud med Folkekirken ført til frimenigheder med en sund oplæring i den kristne tro af medlemmer og ganske mange evangeliserende muligheder i hverdagen.”

Jeg har selv fået lov til at være vidne til noget af det Børge skriver om og bla. set hvordan Jesus arbejder med flere unge mennesker i de gamle lutherske vækkelsesbevægelser og skaber en bibelglæde og bibelvækkelse i deres liv. Jeg har også set hvordan Jesus i dag arbejder i mange andre traditioner end den lutherske. Så nok er der et massivt frafald i de mange kirkeretninger rundt om i landet, men pris og ære være Lammet, hans løfte om at ”dødsrigets porte ikke skal få magt over Hans sande kirke” står fast.

Gud er god, Han bevare altid en rest, til Hans ære og pris, hvis vi omvender os og vender tilbage til skriftens sikre grundvold og tør bevæge som ned af den vej der er øde, (Apg 8:26) så har Gud gang på gang vist at han bruger hans lille rest til en stor vækkelse.

Lad os håbe og bede til der endnu er tid.

Lignende indlæg:

  • Lys og lygte Forbløffende forskelle kan der være mellem kristne, ikke bare mellem os på den folkekirkelige Titanic og dem ude i de frikirkelige redningsbåde, men mellem missionsfolk og […]
  • Mens vi venter på den store advent Det er måske den mest tragiske nedsmeltning i vor apokalyptiske tid, at forventningen om Kristi genkomst, den store advent, opfyldelsen af det kristne Håb med stort H at den […]
  • Salme 119: 176 guldkorn fra GT. I denne gennemgang skal vi se på en salme, som 'kun' har 176 vers. Det er selvfølgelig salme 119. Vi skal selvfølgelig ikke gennemgå alle vers, selvom det også ville være værdifuldt. I […]
  • Mission er et fyord // Opslag af Eskild Særkjær.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development