Emil Brande Petersen

 • 11. Oktober: Gud har gjort dig duelig
  Posted in: Andagter

  GUD HAR GJORT DIG DUELIG Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset (Kol 1:12) Halleluja! Så bliver det ikke meget klarere. Det er uomtvisteligt et af de vers jeg finder størst trøst i når jeg rammes af tvivl om hvorvidt jeg er […]

 • 10. Oktober: Bekymringer
  Posted in: Andagter

  BEKYMRINGER Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Fil 4:6) Det er noget af det allermest naturlige og normale for os mennesker, at vi bekymrer os. Det ligger så indgroet i os at vi bekymrer os om alverdens ting. Har vi […]

 • 9. Oktober: Himmellegemet
  Posted in: Andagter

  HIMMELLEGEMET Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. (Fil 3:21) Glæder du dig til Himmelen? Sådan helt oprigtigt. Har du himmellængsel? Glæder du dig til du en dag kan få lov til at komme hjem til Gud på Den […]

 • 8. Oktober: I tillid til Herren
  Posted in: Andagter

  I TILLID TIL HERREN Men i tillid til Herren stoler jeg på, at jeg også selv snart skal komme. (Fil 2:24) Når jeg skal ud på en rejse, længere eller kortere, så skal jeg købe en billet. Det er ikke nogen nyhed, og burde ikke komme som en overraskelse for nogen. Jeg går på rejseplanen, […]

 • 7. Oktober: Jesu Kristi sind
  Posted in: Andagter

  JESU KRISTI SIND I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, (Fil 2:5) Jesus siger i forbindelse med påskemåltidet til sine disciple: ”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden.” Det ligger i virkeligheden meget tæt op af det Paulus er inde på her. Elsk hinanden! Vis kærlighed […]

 • 6. Oktober: Lev det gode liv
  Posted in: Andagter

  LEV DET GODE LIV Jeg skrev mine mange love, men han regnede dem ikke for noget (Hos 8:12) Hoseas bog er på mange måder en lang omvendelsestale til Nordriget. Gud har handlet godt mod dem. Han har befriet dem, og de er hans folk, men de vender sig mod ham alligevel, og gør hvad han […]

 • 5. Oktober: Nåde være med jer
  Posted in: Andagter

  NÅDE VÆRE MED JER Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! (Fil 1:2) Må nåden og freden fra faderen og sønnen være med jer. Hvad er nåde? Nåde har vi ikke fortjent os til, for så ville den ikke være nåde. Vi er blevet den skænket. Har du […]

 • 8. februar: Hvad vil du gøre?
  Posted in: Andagter

  HVAD VIL DU GØRE? Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? (Matt 23:33) Jesus stiller farisæerne et enormt provokerende spørgsmål. Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede? Ligeså provokerende er indledningen. ”Slanger” og ”øgleyngel” kan lige så godt oversættes med ”Satans børn”! Men hvorfor så voldsomt et angreb? Begrundelsen […]

 • 7. februar: Ydmygelse
  Posted in: Andagter

  YDMYGELSE Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. (Matt 23:12) Dette vers er der prædiket utrolig meget ud fra, og det er til stadighed et vers som vi må smage på og grunde over. Helt afgørende for at forstå disse vers er spørgsmålet: Hvad vil det sige […]

 • 6. februar: Elsk dine fjender
  Posted in: Andagter

  ELSK DINE FJENDER Når så Farao tilkalder jer og spørger, hvad jeres levevej er, skal I svare ham: Dine tjenere har holdt kvæg fra ungdommen af ligesom vores forfædre. Så kan I bo i landet Goshen, for alle fårehyrder er afskyelige for egypterne.«(1Mose 46:34) Har du nogensinde tænkt på hvad Jesus mener i Bjergprædikenen hvor […]

 • 5. februar: Fredsformaning
  Posted in: Andagter

  FREDSFORMANING Så sendte han sine brødre af sted og sagde til dem: »Lad nu være med at skændes undervejs.« (1Mose 45:24) Så er brødrene endelig blevet forsonet! Komediespillet er overstået. Josef forklarer at det er Gud som har sendt ham i forvejen for at redde slægten, og for at bruge hans egne ord ” Gud […]

 • 4. februar: Hovedhjørnestenen
  Posted in: Andagter

  HOVEDHJØRNESTENEN Jesus sagde til dem: «Har I aldrig læst i Skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne? (Matt 21:42) Har du nogensinde tænkt på hvad det her vers betyder? Hvad mener Jesus med det han siger her? Hvem er stenen, hvem er bygmestrene, […]

 • 3. februar: Judas ansvar
  Posted in: Andagter

  JUDAS ANSVAR Jeg står inde for ham; du kan kræve mig til regnskab for ham.(1Mose 43:9) Der er en linje i Bibelen, og et forbillede på Jesus, som ikke bliver fulgt så ofte. Mange har hørt at Jesus var af Davids hus og slægt, det hører vi jo i juleevangeliet. Hvis vi så går lidt […]

 • 2. februar: Herre, Davids søn
  Posted in: Andagter

  HERRE, DAVIDS SØN Skaren truede ad dem for at få dem til at tie stille; men de råbte bare endnu højere: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!« (Matt 20:31) Salmen ”Amazing Grace” har en fantastisk sætning. ”I … was blind, but now I see.” Endnu mere fantastisk bliver sætningen når man finder ud af […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development