10. December: Kaldede, elskede og bevarede

andagt nicki 10,12,15

KALDEDE, ELSKEDE OG BEVAREDE

Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus (Jud 1:1).

Judas skriver til de kristne, og i hans indledning gør han opmærksom på tre forhold, der gælder os kristne.

For det første: Vi er kaldet. Gud har kaldt os til sit rige og sin herlighed. Vi er kaldet ud af mørket og ind i Guds underfulde lys. Guds kaldelse har intet at gøre med vore gerninger, men bygger ene og alene på Hans egen beslutning og nåde, som blev os givet i Kristus Jesus for evige tider siden, og kaldet lød ved evangeliet. Derfor, hellige brødre, I som har fået det himmelske kald: Se hen til vor bekendelses apostel og ypperstepræst, Jesus, som var tro mod Gud (1Thess 2:12; 2Thess 2:14; 2Tim 1:9; 1Pet 2:9; Heb 3:1).

For det andet: Vi er elsket af Gud. Desværre har flere kristne svært ved at tro, at Gud elsker dem. Det gør Han, se på korset. Desværre føler nogen kristne, at Gud holder op med at elske dem, når de fejler og falder i synd. Det gør Han ikke, se på korset. Hør hvad Johannes skriver: ”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder” (1Joh 4:9).

For det tredje: Vi er bevaret for Jesus Kristus. Hør, du er Jesu Kristi ejendom, du skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dig ud af Hans hånd. Din himmelske arv er uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig, og af Guds magt og ved troen bevares du til frelse. Gud har begyndt sin gode gerning i dig, og han vil fuldføre den indtil Jesus Kristi, troens banebryder og fuldenders, dag. Ja, i Ham der er blodet på overliggeren og de to dørstolper, bliver du bevaret. Amen (2Mose 12:23; Joh 10:28; Fil 1:6; Heb 12:2; 1Pet 1:3-5).

Bibellæseplan: Jud; Es 48; Ez 16

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development