11. November: På Melkizedeks vis

andagt Jørgen 11,11,15

PÅ MELKIZEDEKS VIS

er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21)

Her i kapitlet præsenteres vi for den mystiske skikkelse Melkizedek. Navnet Melkizedek betyder retfærdighedens konge. Han er Salems konge og salem betyder fred. Så Melkizedek er en konge der hersker med retfærdighed og som sikrer freden.

Vi hører at han er uden far og mor og uden stamtavle.. Brevets forfatter siger ikke hermed at han var født uden far og mor, blot at der ikke findes noget nedskrevet om hans fødsel i slægtstavlerne i 1Mose I bibelen. Denne beskrivelse af Melkizedek forvarsler Jesu evige præstedømme. Jesus er jo både konge og vor evige ypperstepræst. Melkizedek var så stor fordi Abraham i 1Mose 14 gav tiende til Melkizedek og Melkizedek velsignede Abraham, som de, der er størst af de to.

Melkizedek er præsten i retfærdighedens tjeneste. Han var ikke blot større end Abraham, han var også en større præst end ypperstepræsten fra den levitiske præsteslægt, hvoraf Aron var den første. For det første var de levitiskepræster dødelige, så forskellige ypperstepræster til forskellige tider måtte repræsentere og gå i forbøn for folket. Melkizedek derimod vil leve evigt, ser det ud til, da der ikke findes nogen optegnelser om hverken hans fødsel eller død.. For det andet kan man sige at det var hele det levitiske præstedømme der gav tiende til Melkizedek, fordi Abraham jo var patriark og stamfader til levitterne – levi var jo en af patriarken Jakobs sønner og Jakob var sønnesøn af Abraham.

Og kunne det levitiske præstedømme få folket til at nå fuldkommenhed gennem deres tempeltjeneste, havde det ikke været nødvendigt med en ny type præst, en præst på Melkizedeks vis. Jesus var en sådan præst, som gennem det fuldkomne offer, han bragte, kan føre mennesker til retfærdighed. Det var i Guds plan at der skulle fremstå en præst af en anden type, som ikke var fra Levis stamme. Jesus var jo af Juda stamme, en anden af Jakobs sønner. Og han skulle erstatte det levitiske præstedømme med deres ufuldkomne dyreofringer, som ikke kunne skaffe mennesker forsoning med Gud.

Derfor er Jesus vores eneste forsoner, den eneste, der kan frelse os.

Bibellæseplan: Heb 7; Jer 51-52; Sef 2

Lignende indlæg:

  • 15. November: En ny, levende vej EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit […]
  • 14. November: Herrens engel HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 […]
  • 13. November: Det alvorlige er DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de […]
  • 12. November: Frygt ikke, Zion FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development