Jørgen Bonde

 • 15. November: En ny, levende vej
  Posted in: Andagter

  EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme (Heb 10:19-20) Vi har i dette afsnit af hebræerbrevet den tredje alvorlige advarsel her i brevet imod […]

 • 14. November: Herrens engel
  Posted in: Andagter

  HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 til 6:18 hos profeten Zakarias indeholder en række på 8 natlige visioner angående Israels fremtid, som afsluttes med en symbolsk kroning af ypperstepræsten […]

 • 13. November: Det alvorlige er
  Posted in: Andagter

  DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de judæere, som var kommet tilbage til israel efter eksilet i Babylon. Det, som skete i året 538 f. Kr. efter perserkongen Kyros […]

 • 12. November: Frygt ikke, Zion
  Posted in: Andagter

  FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, som nærmer sig(1:2 – 1:14) 2. et kald til omvendelse (2:1 – 3:8) 3. et løfte om fremtidig velsignelse 3:8 ff.) Mange […]

 • 11. November: På Melkizedeks vis
  Posted in: Andagter

  PÅ MELKIZEDEKS VIS er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21) Her i kapitlet præsenteres vi for den mystiske skikkelse Melkizedek. Navnet Melkizedek betyder retfærdighedens konge. Han er Salems konge og salem betyder fred. […]

 • 10. November: Hærskarers Herre er hans navn
  Posted in: Andagter

  HÆRSKARERS HERRE ER HANS NAVN Han, der udfrier dem, er stærk, Hærskarers Herre er hans navn. Han fører selv deres sag; han skaffer jorden ro og får Babylons indbyggere til at skælve. (Jer 50:34) Kapitlerne i Jer 49 og 50 er en samling profetord om hedningefolkene omkring Israel. Ord, som fælder dom over alle hedningefolkene. […]

 • 9. November: Vor sande ypperstepræst
  Posted in: Andagter

  VOR SANDE YPPERSTEPRÆST Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, (Heb 5:8) Jesus er vores sande ypperstepræst. I starten af Hebr. 5 anføres det, at Jesus er større end ypperstepræsten som vi hører om i gamle testamente. I 4:1-4 hører vi om, hvad det vil sige at være en ypperstepræst: […]

 • 12. april: Saml jer skatte i himmelen
  Posted in: Andagter

  SAML JER SKATTE I HIMMELEN Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. (Luk 12:21) Blandt andet hører vi her i kapitlet lignelsen om ”den rige bonde”. Vi hører om en mand som har samlet sig en så stor afgrøde at han ikke har plads i sin lade til […]

 • 11. april: Råb det ud blandt folkene
  Posted in: Andagter

  RÅB DET UD BLANDT FOLKENE Fortæl om hans herlighed blandt folkene, om hans undere blandt alle folkeslag! (Sl 96:3) Denne salme tilhører gruppen af kongesalmer, ligesom salme 94, jeg har holdt en andagt her over for nylig. Denne salme lægger vægt på verdensmissionen og især på, at det profeterede løfte om opfyldelse af det løfte […]

 • 10. april: Herre, lær os at bede
  Posted in: Andagter

  HERRE, LÆR OS AT BEDE Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: »Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det.« (Luk 11:1) Herre lær os at bede, spørger hans disciple her.. Vigtigt her at lægge […]

 • 9. april: Rejs dig, du jordens dommer
  Posted in: Andagter

  REJS DIG, DU JORDENS DOMMER Hvor længe, Herre, skal de ugudelige, hvor længe skal de ugudelige juble? (Sl 94:3) Denne salme er en såkaldt kongesalme, efter som udtrykket ”jordens dommer” giver udtryk for at Herren er konge.. De retfærdige råber til Gud om at han skal straffe al ondskab i verden.. Hvor længe skal de […]

 • 8. april: jeres navne er indskrevet i himlene
  Posted in: Andagter

  JERES NAVNE ER INDSKREVET I HIMLENE Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. (Luk 10:3) Vi hører her i kapitlet om, hvordan Jesus udsender sine disciple. De blev nok sendt ud som får blandt ulve, de ville møde stor modstand når de gik ud for at missionere blandt Israels folk. Alligevel skete […]

 • 7. april: Gud har omsorg for os
  Posted in: Andagter

  GUD HAR OMSORG FOR OS Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. (5Mose 8:3) Vi bliver her mindet om hvordan gud […]

 • 6. april: Tag dit kors op
  Posted in: Andagter

  TAG DIT KORS OP Og henvendt til alle sagde Jesus: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. (Luk 9:23) Hver dag må vi tage vores kors op. selvom Jesus giver os frelsen som en gave, minder han os om at det at […]

 • 11. januar: Herre sig blot et ord…!
  Posted in: Andagter

  HERRE SIG BLOT ET ORD…! Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt (Matt. 8:8b) Disse ord er udtalt af officeren i Kapernaum (i gamle oversættelse blev han kaldt for høvedsmanden). Denne romerske officer er kommet til Jesus her i Kapernaum, fordi han har hørt om ham. Han er ikke jøde, det synes […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development