11. September: Lovsynger i nu?! Jamen i har jo ikke vundet endnu!!

andagt Moses 11,09,15

LOVSYNGER I NU?! JAMEN I HAR JO IKKE VUNDET ENDNU!!

Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens de gik ud i spidsen for krigerne syngende: »Tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid!« (2Krøn 20:21)

Man kan da ikke fejre en sejr før den er vundet og man kan da ikke lovsynge og takke Gud før man har set hans løfte opfyldt? Tjah, det gjorde judæerne altså. De havde bedt Gud om hjælp mod en mægtig fjende. Han svarede at han nok skulle slå fjenden for dem og så gik der lovsang i den… En sindig jyde ville nok ha ventet med lovsangen og taksigelsen indtil sejren så også var sikret… Men for et Guds barn er kampen vundet, allerede før den er udkæmpet. Og derfor må vi lovsynge og takke Gud. Så sikkert er det, når Gud lover noget. Og før dagen var omme var den mægtige fjendehær udslettet og alle Judas øvrige fjender blev rædselsslagne og afholdt sig derefter fra at genere Juda. Når Gud gør noget, gør han det færdigt! Også i dag kan vi lovsynge og takke Gud før vi har set slutningen af vores liv og før vi har tjekket vores himmelske bolig ud. Tænk på Abraham og Sara. De fik lovet at de skulle få en søn og en masse børnebørn. Der gik mange år, med glæde, tvivl og længsel. Til sidst, på trods af al tvivlen og forældrenes absurd høje alder, kom sønnen Isak til verden og slægtled efter slægtled myldrede herefter frem.

Det vigtigste løfte vi har fra Gud er at hans søn vandt den vigtigste kamp for os på korset over vores synd og vores død. Jesus tog straffen for vores synd. Ved dåb og tro, til og på dette, får vi del i hans sejr, selvom vi ikke selv har kæmpet kampen. Absurd? Ja… Men derfor er det at Guds børn til alle tider har lovsunget Gud, før løftet er set opfyldt – fordi vi ved at Gud mener det han siger!

Bibellæseplan: 2Kor 5:11-6:13; 2Krøn 20:1-21:1; Job 40

Lignende indlæg:

  • 13. September: Hvordan bliver man modig? HVORDAN BLIVER MAN MODIG? I det syvende år fik Jojada mod til at indgå en pagt med hundredførerne Azarja, Jerohams søn, Ismael, Johanans søn, Azarja, Obeds søn, Ma'aseja, Adajas søn, og […]
  • 12. September: Forfærdeligt eller forbilledligt? FORFÆRDELIGT ELLER FORBILLEDLIGT? Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for de blev hans rådgivere efter hans fars død, til fordærv for ham selv. (2Krøn […]
  • 10. September: Leg med ord eller dyb sandhed? LEG MED ORD ELLER DYB SANDHED? I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. (2Kor 4:8) Dette vers er dyb sandhed! Paulus viser os rundt i […]
  • 9. September: Hvem tror du egentlig du er? HVEM TROR DU EGENTLIG DU ER? Du ved det jo! Du var født dengang, og du har levet længe! (Job 38:18) Ordene fra Gud til Job driver af sarkasme, umiddelbart forbitret med et drys […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development