13. Oktober: I skal huske på

andagt nicki 13,10,15

I SKAL HUSKE PÅ

Haman sagde da til kong Ahasverus: »Der findes et folk, der lever spredt og isoleret blandt folkene i alle provinserne i dit kongerige. Deres love er forskellige fra alle andre folks, og kongens love følger de ikke; det skulle kongen ikke tillade dem (Est 3:8).

Haman var hverken den første eller den sidste, der ville ”udrydde alle jøder” (Est 3:6), det vil mange stadigvæk. Mange jøder lever også stadig ”spredt og isoleret blandt folkene”, hvor de får at vide, at de skal ’skride hjem’. Det har mange jøder så gjort, og de er derfor flyttet til deres eget land; Israel. Men det er for mange heller ikke nok, derfor må de drives i havet eller på anden måde tilintetgøres.

Antisemitisme er en grim ting, og den viser mere og mere sit modbydelige fjæs, gerne under dækket: ”uha nej da, vi hader ikke jøder, bare staten Israel”. Jesus udtalte til sine jødiske disciple: ”De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud” (Joh 16:2). Det står enhver frit for at vurdere, om det Jesus omtaler er at finde her i tiden, som det står enhver frit for at vurdere Jesu næste ord: ”det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer” (Joh 16:3-4a).

Når du så er færdig med at vurdere, så må du huske på noget andet, Herren forud har sagt om det jødiske folk: ”Fordi de fik dobbelt skam, og skændsel og spyt blev dem til del, får de nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få. For jeg, Herren, elsker ret, men hader rov og uret; jeg giver dem deres fulde løn og slutter en evig pagt med dem. Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene, deres efterkommere blandt folkene; alle, der ser dem, erkender, at de er en slægt, som Herren velsigner” (Es 61:7-9).

Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighed og til evighed. Amen, amen (Sl 41:14).

Bibellæseplan: Kol 2:20-3:17; Est 3-4; Joel 1

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development