19. August: Korset

andagt Anders 19,08,15

KORSET

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft (1Kor 1:18)

Hvis kristne skal skære ind til benet, hvad er så vigtigt, hvad kan vi skære fra og hvad står tilbage?
Korset står tilbage. Alene korset står tilbage. Ingen moral. Ingen religiøse handlinger. Ingen dogmatik. Gud var rørt af sin hellige kærlighed, så han overgav Jesus til liv, død og opstandelse. Men hvad opnåede Gud ved denne selvopofrelse? Hvad ’kan’ eller ’gør’ korset, siden det står tilbage?

Ny testamente svarer (lidt enkelt) med tre ord: frelse, åbenbaring og erobring.

Vi har måske en tendens til at fokusere på frelsen, men frelsen indebærer hele forsoning, redning, retfærdigørelse og genforening med Gud. Menneskest er født og fanget i synd som adskiller fra Gud. Jesus redder mennesket fra syndens konsekvens: døden og den evige dom (adskillelse fra Gud). På korset giver Gud mennesket redning og bliver sin egen retfærdighed, den retfærdighed som mennesket ikke selv kunne mestre. Hvilket fantastisk under, hvilken salighed. Vi er ved Jesu blod købt frie til et liv i evighed. Korset viser ikke en lethed overfor synd – tværtimod: korset viser alvoren ved synd. Korset viser Guds retfærdige dom over synden og samtidig hans nådige retfærdiggørelse af det Kristusbekende hjerte.

Men korset åbenbarer også hvem Gud er. Korset giver Gud ære, for hvem Han er. Korset viser os Guds kærlighed til os. Korset viser mennesket, hvem Gud egentlig er: En kærlig og retfærdig Gud som ønsker genforening med sin skabning!

Endelig viser korset også en (tilbage)erobring. På korset sejrede Jesus over menneskets nedarvede uvilje imod Gud (synd), på korset fik mennesket generobret mulighed for det egentlige liv (i modsætning til død og dom) og på korset sejrede Jesus endegyldigt over det Satan: løgneren, fristeren og modstanderen af alt og alle. Korset gør ved Åndens hjælp en helliggørelse i os, som sætter os i frihed fra vores syndige natur og viser vejen til sejr over kødet og denne verden.

Korset tilbyder genforening, evig tilbedelse og sejr!

Bibellæseplan: 1Kor 1:18-31; 1Krøn 15:1-16:6; Job 17

Lignende indlæg:

  • 23. August: (U)Retfærdighedens vej (U)RETFÆRDIGHEDENS VEJ Hvorfor får ugudelige lov til at leve, selv når de bliver gamle, er de stærke og sunde. (Job 21:7) Jobs venner har gentagne gange forsøgt at vise, at det her i […]
  • 22. August: Hej ørn HEJ ØRN Så jeg formaner jer: Efterlign mig! (1Kor 4:16) Folk i Korinth havde mange fikse ideer. Hele brevet vidner ikke blot om unoder men direkte vranglære, som Paulus går i rette […]
  • 21. August: Cedertræshuse og andre gode gerninger CEDERTRÆSHUSE OG ANDRE GODE GERNINGER Engang David sad i sit hus, sagde han til profeten Natan: »Se, her bor jeg i et cedertræshus, men Herrens pagts ark bor i et telt.« (1Krøn […]
  • 20. August: Guds ære GUDS ÆRE Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og hæder! (1Krøn 16:28) Det ultimative formål med alle ting: Guds ære. Kort og godt. Op og ned. Ud og ind. I sidste ende er der […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development