23. August: (U)Retfærdighedens vej

andagt Anders 23,08,15

(U)RETFÆRDIGHEDENS VEJ

Hvorfor får ugudelige lov til at leve, selv når de bliver gamle, er de stærke og sunde. (Job 21:7)

Jobs venner har gentagne gange forsøgt at vise, at det her i livet går de ugudelige dårligt. Det, som de ugudelige har for, vil ikke lykkes, og de vil dø unge og Guds vrede vil fortære dem og skylle deres huse bort (8:11-19; 15:20-35; 18:5-21 og hele kapitel 20). De ugudelige nyder synden og lysternes fristelser, men Gud, som er retfærdig og hellig, vil straffe dem med hurtig død og fortabelse.

Job derimod syntes at erfare en anden virkelighed: De, som lever i synden, lever ikke kortere tid og bliver ikke straffet af Gud (v. 7-9,13,17) og ”Enhver er sin egen lykkes smed” syntes det at se ud til (v. 16 i hverdagsdansk oversættelse). Næe, det ser ud til at uretfærdige som retfærdige, syndige som usyndige dør, nogle dør lykkelige og andre ulykkelige, men det syntes ikke at afhænge af Gudsforholdet. Det er samme orme, som æder de døde (v. 26).

Job beklager sig til Gud (v. 4), for det syntes ikke retfærdigt for mennekser, at både lykke og ulykke tilsmiler syndige såvel som gudfrygtige mennesker! Men Gud kan ingen belære (v. 22).

Og her står dilemmaet. Jobs venner vil gerne ’redde’ Gud. Vennerne vil gerne både forklare Gud og samtidig sætte Gud i en ramme, som vi mennesker kan forstå. Gud svarer delvist i slutningen af Jobs bog, men dilemmaet består, kan det passe, at de syndige lever ligeså ubekymret som de gudfrygtige? Vennerne har kun et jordisk perspektiv, hvor straffen rammer synden her på jorden. Vennerne og verden i dag fokuserer på det jordiske og tænker ikke på den dom som skal komme.

Jesus fastslår, at Gud lader det regne over syndige som gudfrygtige. Gud behandler mennesker ens frem til korsfæstelsen. Med korset ser vi et opgør med synden, det er ikke for at glatte ud, det er ikke for at behandle syndige og gudfrygtige mennesker ens. I lyset af Jesu død på korset sker en dom over synden, for Gud gjorde Jesu ”blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede[!], dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus.” Rom 5:25-24

De ugudelige står fortsat for deres egen retfærdiggørelse. Frelsen fås i troen på Jesus. Og her står valget: vælger jeg Jesus eller vælger jeg min egen vej.

Bibellæseplan: 1Kor 5; 1Krøn 20:1-22:1; Job 21

Lignende indlæg:

  • 22. August: Hej ørn HEJ ØRN Så jeg formaner jer: Efterlign mig! (1Kor 4:16) Folk i Korinth havde mange fikse ideer. Hele brevet vidner ikke blot om unoder men direkte vranglære, som Paulus går i rette […]
  • 21. August: Cedertræshuse og andre gode gerninger CEDERTRÆSHUSE OG ANDRE GODE GERNINGER Engang David sad i sit hus, sagde han til profeten Natan: »Se, her bor jeg i et cedertræshus, men Herrens pagts ark bor i et telt.« (1Krøn […]
  • 20. August: Guds ære GUDS ÆRE Vis Herren, I folkenes slægter, vis Herren ære og hæder! (1Krøn 16:28) Det ultimative formål med alle ting: Guds ære. Kort og godt. Op og ned. Ud og ind. I sidste ende er der […]
  • 19. August: Korset KORSET For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft (1Kor 1:18) Hvis kristne skal skære ind til benet, hvad er så vigtigt, […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development