2. December: Den hele bibel

andagt nicki 01,12,15

DEN HELE BIBEL

I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle (2Pet 3:2).

Peter minder os i dagens vers om, at vi skal huske på Guds ord – hele Guds ord. Både det gamle testamente, ”som tidligere er talt af de hellige profeter”, og det nye testamente, som er ”vor Herre og frelsers bud”, vi har fået gennem apostlene. Længere nede i kapitlet gør han det os klart, at også Paulus ‘breve hører med til den hellige skrift. Peter skriver, at i Paulus’ breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer — men det gør de jo også med de øvrige skrifter — til deres eget fordærv (2Pet 3:16). I dag er der desværre mange, der forkaster det gamle testamente i teori eller praksis eller endda argumenterer, at de ”nok vil høre Jesus i evangelierne”, men ikke har meget tilovers for Paulus.

Hele Skriften er kirkens grundvold og værn, sådan har det været, og sådan vil det være til alle tider. Peter skrev i sit første brev, som profeten Esajas havde gjort før ham: ”Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid” (Es 40:8; 1Pet 1:24-24), og det gælder både det gamle og det nye testamente, som vi kender dem i dag. Justin Martyr (ca. 100-165) skrev om oldkirken: ”På den dag der kaldes søndag, samles alle, der bor i byerne eller på landet på ét sted, og apostlenes erindringer eller profeternes skrivelser læses, så længe tiden tillader”.

Herren selv sagde: ”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det” (Luk 11:28)!

Bibellæseplan: 2Pet 3; Es 40; Ez 1

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development