2. December: Den hele bibel

andagt nicki 01,12,15

DEN HELE BIBEL

I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle (2Pet 3:2).

Peter minder os i dagens vers om, at vi skal huske på Guds ord – hele Guds ord. Både det gamle testamente, ”som tidligere er talt af de hellige profeter”, og det nye testamente, som er ”vor Herre og frelsers bud”, vi har fået gennem apostlene. Længere nede i kapitlet gør han det os klart, at også Paulus ‘breve hører med til den hellige skrift. Peter skriver, at i Paulus’ breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer — men det gør de jo også med de øvrige skrifter — til deres eget fordærv (2Pet 3:16). I dag er der desværre mange, der forkaster det gamle testamente i teori eller praksis eller endda argumenterer, at de ”nok vil høre Jesus i evangelierne”, men ikke har meget tilovers for Paulus.

Hele Skriften er kirkens grundvold og værn, sådan har det været, og sådan vil det være til alle tider. Peter skrev i sit første brev, som profeten Esajas havde gjort før ham: ”Græsset tørrer ind, blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid” (Es 40:8; 1Pet 1:24-24), og det gælder både det gamle og det nye testamente, som vi kender dem i dag. Justin Martyr (ca. 100-165) skrev om oldkirken: ”På den dag der kaldes søndag, samles alle, der bor i byerne eller på landet på ét sted, og apostlenes erindringer eller profeternes skrivelser læses, så længe tiden tillader”.

Herren selv sagde: ”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det” (Luk 11:28)!

Bibellæseplan: 2Pet 3; Es 40; Ez 1

Lignende indlæg:

  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 19. februar: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn EVANGELIET OM JESUS KRISTUS, GUDS SØN. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (Mark 1:1) Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, sådan starter Markus […]
  • 21. februar: Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? HVORFOR SPISER HAN SAMMEN MED TOLDERE OG SYNDERE? Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han […]
  • 30. januar: Gråd og Glæde GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development