21. November: Vintræet og grenene

andagt Nicki 21,11,15

VINTRÆET OG GRENENE

For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt (Jak 2:26).

Mange kristne har et anstrengt forhold til det der med gerninger. Vi ved jo, vi er frelst af nåde og tro, derfor må vi jo passe på ikke at blive bundet af loven. Gerninger og loven er et og det samme, ikke sandt?

Jo, passe på det skal vi. Paulus kalder faktisk dem, der vil lægge en lille smule lov til Kristus´ fuldbragte værk på korset for falske brødre (Gal 2:4-5). Men det er ikke sandt, når nogle falder i den anden grøft og proklamerer, at Jesus kom for at afskaffe loven. Jesus siger selv: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde” (Matt 5:17). Jesus er ikke vores afskaffelse af loven, Han er vores opfyldelse af den, og det er en verden til forskel. Det ene kan føre til udsvævelse, det andet til taksigelse.

Men hvad så med disse gerninger? De må da være et udtryk for loven? Nej, her er ikke tale om lovgerninger som i Romerbrevet kapitel 3. Her er tale om troens kærlighedsgerninger. Jesus siger: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre” (Joh 15:5). En gren skal ikke gøre andet end at blive på træet og suge næring af det. En gren skal ikke ase og mase for at bære frugt, det kommer af sig selv, hvis grenen bliver på stammen. En kristen der lever troens liv, han vil bære Åndens frugt (Gal 5:22-23).

Vi må hver især spørge os selv. Er min tro kun teoretisk? Er min tro vissen og død, eller frembærer den frugt? Og hvad hvis den ikke gør? Så er der kun ét at gøre: Du må henvende dig til Gud, som har magt til at pode dig ind på træet igen (Rom 11:23).

Bibellæseplan: Jak 2; Es 14-16; Zak 8

Lignende indlæg:

  • 17. februar: Hvem er jødernes konge? HVEM ER JØDERNES KONGE? Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. (Matt 27:37) Da man korsfæstede Jesus, lavede Pilatus en indskrift […]
  • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn? HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i […]
  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 22. februar: Ind i midten IND I MIDTEN Og han sagde til manden med den visne hånd: »Rejs dig og kom ind i midten!« (Mark 3:3) Jesu fjender holdt øje med ham og en mand med en vissen hånd, for hvis Jesus ville […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development