25. November: Løfterne kan ikke svige

andagt nicki 25,11,15

LØFTERNE KAN IKKE SVIGE 

men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte (Zak 12:10).

Zakarias kapitel 12 taler om en kæmpe vækkelse blandt det jødiske folk i de sidste dage. Vi må lægge mærke til, hvem det er, der taler i disse vers: Et profetudsagn, Herrens ord om Israel, ”Dette siger Herren” (Zak 12:1). Det er altså Herren selv, der taler, og læg så mærke til det fantastiske udsagn om Jesu Guddom her. Faderen siger til Zakarias: ”de [Israel] skal se hen til mig, [Faderen] ham [Jesus Kristus] de har gennemboret”. Halleluja.

Vi ser altså, at det er profeteret, at Israel som nation skal komme til tro på deres konge og frelser Jesus Kristus. De bliver ramt af den vækkelse, der medfører ´klage og sorg’, når ’nådens og bønnens ånd’ åbenbarer, at ’min’ synd gennemborede Jesus Kristus. En Åndens vækkelse medfører altid klage og sorg over egen synd og jubel og glæde over Guds mægtige frelsesværk på korset.

Profeten Ezekiel skriver om denne begivenhed: ”Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud, når jeg efter at have ført dem bort til folkene samler dem i deres land uden at efterlade nogen af dem derude. Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren” (Ez 39:27-29).

Ja, Guds hellighed viste sig for hele verden ved, at Han kalder jøderne hjem til Israel. Det sker bl.a., fordi vi skal forstå, at Han er Herren deres Gud, og fordi Han har et løfte til det jødiske folk, at når de alle er samlet hjemme i Israel, så vil Han udgyde vækkelsens ånd over dem.

Løfterne kan ikke svige,
nej, de står evigt fast.
Jesus hvert ord har beseglet,
dengang hans hjerte brast.

Bibellæseplan: 1Pet 1; Es 25-26; Zak 12

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development