25. November: Løfterne kan ikke svige

andagt nicki 25,11,15

LØFTERNE KAN IKKE SVIGE 

men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte (Zak 12:10).

Zakarias kapitel 12 taler om en kæmpe vækkelse blandt det jødiske folk i de sidste dage. Vi må lægge mærke til, hvem det er, der taler i disse vers: Et profetudsagn, Herrens ord om Israel, ”Dette siger Herren” (Zak 12:1). Det er altså Herren selv, der taler, og læg så mærke til det fantastiske udsagn om Jesu Guddom her. Faderen siger til Zakarias: ”de [Israel] skal se hen til mig, [Faderen] ham [Jesus Kristus] de har gennemboret”. Halleluja.

Vi ser altså, at det er profeteret, at Israel som nation skal komme til tro på deres konge og frelser Jesus Kristus. De bliver ramt af den vækkelse, der medfører ´klage og sorg’, når ’nådens og bønnens ånd’ åbenbarer, at ’min’ synd gennemborede Jesus Kristus. En Åndens vækkelse medfører altid klage og sorg over egen synd og jubel og glæde over Guds mægtige frelsesværk på korset.

Profeten Ezekiel skriver om denne begivenhed: ”Når jeg lader dem vende tilbage fra folkene og samler dem fra deres fjenders lande, vil jeg vise min hellighed på dem for øjnene af de mange folkeslag. Så skal de forstå, at jeg er Herren deres Gud, når jeg efter at have ført dem bort til folkene samler dem i deres land uden at efterlade nogen af dem derude. Jeg vil aldrig mere skjule mit ansigt for dem, for jeg udgyder min ånd over Israels hus, siger Gud Herren” (Ez 39:27-29).

Ja, Guds hellighed viste sig for hele verden ved, at Han kalder jøderne hjem til Israel. Det sker bl.a., fordi vi skal forstå, at Han er Herren deres Gud, og fordi Han har et løfte til det jødiske folk, at når de alle er samlet hjemme i Israel, så vil Han udgyde vækkelsens ånd over dem.

Løfterne kan ikke svige,
nej, de står evigt fast.
Jesus hvert ord har beseglet,
dengang hans hjerte brast.

Bibellæseplan: 1Pet 1; Es 25-26; Zak 12

Lignende indlæg:

  • 27. januar: Kun ét ønsker jeg KUN ÉT ØNSKER JEG Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i […]
  • 16. februar: Herren, der læger dig HERREN, DER LÆGER DIG Han sagde: »Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre […]
  • 20. februar: Efter Guds hjerte EFTER GUDS HJERTE Dengang profeten Natan kom til ham, fordi David havde været sammen med Batseba. (Sl 51:2) Israels mægtige og mest elskede konge havde syndet, og det noget så […]
  • 17. februar: Hvem er jødernes konge? HVEM ER JØDERNES KONGE? Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. (Matt 27:37) Da man korsfæstede Jesus, lavede Pilatus en indskrift […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development