30. November: Guds dyrebare løfter

andagt nicki 30,11,15

GUDS DYREBARE LØFTER

Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre (2Pet 1:2)

Nåde er vel noget, man har fundet, eller ikke har fundet? Fred er vel noget, man har, eller ikke har? Åbenbart ikke ifølge Simon Peter? Han ønsker, at ’nåde og fred må være med os i stadig rigere mål’. Han ønsker altså, at vi konstant får mere nåde og oplever større fred. Åh ja, det ønsker jeg, men hvordan? ’I erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre’. Nåden og freden vokser altså i mit liv i takt med min erkendelse af Gud og Jesus.

Jesus sagde: ”dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus” (Joh 17:3). Der ligger i bibelsk sprogbrug noget dybt og intimt i dette ”at kende”, det er den kærlighed, der sammensmelter mand og hustru, så de bliver ét kød. Som der stod i den gamle bibeloversættelse, før den nye forsøgte at fordumme os: ”Adam kendte sin Hustru Eva” (1Mose 4:1 [DA31]). Det er i dette at kende Gud, i dette intime forhold med Gud, at erkendelsen af Hans nåde og fred vokser i vores liv.

Derfor foresætter Simon Peter: ”Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke; og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur” (2Peter 1:3-4).

Den, der kender Gud, ved, at det ikke er i os, der findes noget, ’der behøves til liv og gudsfrygt’. Nej, det er ved Guds dyrebare løfter i Kristus Jesus, vi lever livet. Det er der, tilgivelsen findes. Det er der, freden er formidlet og underskrevet med blod. Det er der, død og ulykke er afskaffet. Det er der, synden og fjenderne er overvundet, og det er der, vi får del i guddommelig natur.

Bibellæseplan: 2Pet 1; Es 36-37; Mal 2:17-3:18

Lignende indlæg:

  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 31. januar: Hvem kan så blive frelst? HVEM KAN SÅ BLIVE FRELST? Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (Matt 19:25) Jesus møder en rig ung mand, der gerne vil have Jesus til […]
  • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn? HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i […]
  • 30. januar: Gråd og Glæde GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development