6. December: Vækkelsen kommer

andagt nicki 06,12,15

VÆKKELSEN KOMMER

Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? (Es 44:8)

Gud taler i dagens vers og kapitel fra Esajasbogen til Israel. Han giver det løfter og proklamerer fremtidig velsignelse og vækkelse. Herren vil velsigne landet Israel og vække folket Israel til en levende tro: ”jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land; jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere” (Es 44:3). Da Israel fik landet tilbage i 1948, var det ikke andet end ørken, sump og ruinhob, i dag er landet under forvandling ved Israelernes hårde arbejde og Herrens velsignelse. Flere og flere jøder kommer til tro på Herren Jesus Kristus.

Den lovede vækkelse vil ende med at omfatte hele folket: Én siger: Jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn, og én skriver i sin hånd »Tilhører Herren« og bruger Israel som hædersnavn (Es 44:5). Så hører vi i dagens vers til Israel: ”I er mine vidner”. Herrens vækkelse af Israel vil medføre en verdensevangelisering. I den kommende store trængsel vil Gud besegle, kalde og udruste 144.000 jødiske evangelister (Åb 7:3-10). Da skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge Hærskarers Herre i Jerusalem og formilde Herren. I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappeflig og sige: Vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer (Zak 8:20-23).

Desværre tror mange kristne, at Gud har forkastet Israel, men er vor Gud da ikke tro, når vi er utro? Viser vor Gud ikke barmhjertighed mod de ulydige? Fører vor Gud ikke sine løfter og sin pagt igennem? Jo, og Herrens pagt med Israel er, at han tager deres synder bort. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke (Rom 11:25-36).

O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! Ham være ære til evig tid! Amen.

Bibellæseplan: 1Joh 4; Es 44; Ez 8-9

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development