6. December: Vækkelsen kommer

andagt nicki 06,12,15

VÆKKELSEN KOMMER

Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? (Es 44:8)

Gud taler i dagens vers og kapitel fra Esajasbogen til Israel. Han giver det løfter og proklamerer fremtidig velsignelse og vækkelse. Herren vil velsigne landet Israel og vække folket Israel til en levende tro: ”jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømme af vand over det tørre land; jeg udgyder min ånd over dit afkom og min velsignelse over dine efterkommere” (Es 44:3). Da Israel fik landet tilbage i 1948, var det ikke andet end ørken, sump og ruinhob, i dag er landet under forvandling ved Israelernes hårde arbejde og Herrens velsignelse. Flere og flere jøder kommer til tro på Herren Jesus Kristus.

Den lovede vækkelse vil ende med at omfatte hele folket: Én siger: Jeg tilhører Herren, en anden kalder sig med Jakobs navn, og én skriver i sin hånd »Tilhører Herren« og bruger Israel som hædersnavn (Es 44:5). Så hører vi i dagens vers til Israel: ”I er mine vidner”. Herrens vækkelse af Israel vil medføre en verdensevangelisering. I den kommende store trængsel vil Gud besegle, kalde og udruste 144.000 jødiske evangelister (Åb 7:3-10). Da skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge Hærskarers Herre i Jerusalem og formilde Herren. I de dage skal ti mænd fra alverdens folk gribe fat i en judæers kappeflig og sige: Vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer (Zak 8:20-23).

Desværre tror mange kristne, at Gud har forkastet Israel, men er vor Gud da ikke tro, når vi er utro? Viser vor Gud ikke barmhjertighed mod de ulydige? Fører vor Gud ikke sine løfter og sin pagt igennem? Jo, og Herrens pagt med Israel er, at han tager deres synder bort. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke (Rom 11:25-36).

O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje! Ham være ære til evig tid! Amen.

Bibellæseplan: 1Joh 4; Es 44; Ez 8-9

Lignende indlæg:

  • 21. februar: Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere? HVORFOR SPISER HAN SAMMEN MED TOLDERE OG SYNDERE? Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han […]
  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 22. februar: Ind i midten IND I MIDTEN Og han sagde til manden med den visne hånd: »Rejs dig og kom ind i midten!« (Mark 3:3) Jesu fjender holdt øje med ham og en mand med en vissen hånd, for hvis Jesus ville […]
  • 19. februar: Evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn EVANGELIET OM JESUS KRISTUS, GUDS SØN. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. (Mark 1:1) Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, sådan starter Markus […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development