8. December: Hør Herrens Ord!

andagt nicki 08,12,15

HØR HERRENS ORD! 

Menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: Hør Herrens ord (Ez 13:2)!

Ezekiel skal profetere mod Israels falske profeter. Her er det værd at lægge mærke til, at der syntes at være to typer falske profeter.

For det første: dem der ikke har haft syner (v3). De ’følger egen indskydelse’ og ’profeterer ud af eget hjerte’ (Heb. De er deres eget hjertes profet). Det vil sige, at de i stedet for at holde sig til Guds ord og tale, prædiker deres egne tanker, ønskedrømme og giver et billede af Gud, sådan som de ønsker, han skal være.

For det andet: dem der havde falske syner og løgnespådomme (v7). De var ikke som de andre ’bevidste svindlere’. De troede selv på det fredsbudskab, de forkyndte og ’ventede, at det skulle gå i opfyldelse’ (v6), men Herren havde ikke talt noget til dem.

Åndeligt set lå Israel i ruiner, og det var profeternes kald og tjeneste at ’rejse et gærde om Israels hus, så det kunne holde stand i krigen på Herrens dag’ (v5). Men i stedet for at beskytte de troende, underminerede de ’som ræve’ (v4) menighedens ruiner. Gud udtaler derfor dom over de falske profeter (v9).

Gud sagde om de falske profeter: ’De fører mit folk vild og siger, at der er fred, skønt der ikke er fred’ (v10). Andetsteds i Skriften læser vi: Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: »Fred og ingen fare« (1Thess 5:2-3)!

For øvrigt skrev den gode Martin Luther tilbage i 1517 som en del af hans 95 teser: ”Bort derfor med alle de profeter, som siger til Kristi folk: ”Fred, fred”, og der er ikke fred. Vel handler alle de profeter, som siger til Kristi folk: ”Kors, kors”, selv om der ikke er noget kors”.

Det kan man jo så mene om, hvad man vil.

Bibellæseplan: 2Joh; Es 46; Ez 12-13

Lignende indlæg:

  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
  • 22. februar: Ind i midten IND I MIDTEN Og han sagde til manden med den visne hånd: »Rejs dig og kom ind i midten!« (Mark 3:3) Jesu fjender holdt øje med ham og en mand med en vissen hånd, for hvis Jesus ville […]
  • 30. januar: Gråd og Glæde GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så […]
  • 16. februar: Herren, der læger dig HERREN, DER LÆGER DIG Han sagde: »Hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development