8. juli: De to huse

andagt nicki 8,7,15

DE TO HUSE

Da de tyve år var gået, som det havde taget Salomo at bygge de to huse, Herrens tempel og kongens palads (1Kong 9:10)

Syv år havde det taget at bygge Herrens tempel, tretten år havde det taget at bygge kongens palads, tyve år i alt for at bygge de “to huse”. Siden kongetiden i GT har Gud styret verden gennem ‘disse to huse’, gennem to regimenter, det verdslige og det åndelige styre. Hvor mennesker ikke respekterer disse to regimenter, men sammenblander dem, får det fatale konsekvenser med store menneskelige katastrofer ifølge. Det så vi hos den middelalderlige romerkirke, der ville svinge det verdslige sværd med død og vold til følge. Det så vi hos den verdslige, sekulariserede Gudsfjendske Sovjetunionen, der ville styre, hvad mennesket troede og tænkte med endnu mere død og vold til følge.

Disse to regimenter må og skal holdes adskilte i denne synden og dødens verden, men begge regimenter er nødvendige og Gudsvillet. Det verdslige regiment omfatter menneskelivets grundordninger. (stat, folk, familie osv.) Gud hersker i dette regiment ved loven for at beskytte disse ordninger. Her skal synden og uretten holdes nede ved lov og magt, men dette regiment kan og må ikke påtvinge borgerne en bestemt tro eller yde nogen form for tankekontrol. Det åndelige regiment omfatter derimod alt, hvad der tjener til forløsning og forsoning af mennesket og verden. Her styrer Gud gennem sit ord, der retter sig mod mennesket som lov og fordømmer dem, og som evangelium, der tilgiver dem. Det åndelige regiment kan og må aldrig reguleres med samfundslove eller våben, det kender kun ordets kraft og skal virke i frihed.

Som kristne står vi i begge regimenter, derfor skal vi være lydige både mod Guds ord og mod øvrigheden, mens vi venter på og beder til, at den dag snart kommer, hvor de “to huse” smelter sammen til ét – når Jesus Kristus kommer igen som konge og som ypperstepræst. Da bliver alt lagt under hans fødder, og da skal, i Jesu navn, hvert knæ bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Bibellæseplan: Apg 15:22-41; 1Kong 9; Ord 24

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development