Pottemageren

Pottemageren - M

Emnet for denne bibel undervisningen ud fra teksten i Jeremias kapitel 18:1-12 er: Pottemageren og det arbejde pottemageren udfører ved sin drejeskive. Fra selve teksten er det åbenlys at pottemageren er Herren. Vi skal særligt have tre synsvinkler på Pottemagerenes virke: 1) Hans handlen med Israel 2) Hans handlen med folkeslagende 3) Hans handlen med os, den enkle i menneskeslægten.

Selve teksten lyder: Det Ord, som kom til Jeremias fra Herren “Gå ned til pottemagerens Hus! Der skal du få mine Ord at høre.” Så gik jeg ned til Pottemagerens Hus, og se, han var i Arbejde ved Drejeskiven. Og når et Kar, han arbejdede på, mislykkedes, som det kan gå med Leret i Pottemagerens Hånd, begyndte han igen og lavede det om til et andet, som han nu vilde have det gjort. Da kom HERRENs Ord til mig: Skulde jeg ikke kunne gøre med eder, Israels Hus, som denne Pottemager? lyder det fra HERREN. Se, som Leret i Pottemagerens Hånd er I i min Hånd, Israels Hus. Snart truer jeg et Folk og et Rige med at rykke detop, nedbryde og ødelægge det; men når det Folk, jeg har truet, omvender sig fra sin Ondskab, angrer jeg det onde, jeg tænkte at gøre det. Og snart lover jeg et Folk og et Rige at opbygge og planle det; men gør det så, hvad der er ondt i mine Øjne, idet det ikke hører min Røst, angrer jeg det gode, jeg havde lovet at gøre det. Og sig nu til Judas Mænd og Jerusalems Borgere: Så siger HERREN: Se, jeg skaber eder en Ulykke og udtænker et Råd imod eder; vend derfor om, hver fra sin onde Vej, og bedrer eders Veje og eders Gerninger. Men de svarer: “Nej! Vi vil følge vore egne Tanker og gøre hver efter sit onde Hjertes Stivsind.” (Jer 18:1-12 DA31)

Hent mp3 filen her:

Pottemageren

Hør på siden her:

 

Samuel Roswall

Kilde: Ordet & Israel

Lignende indlæg:

  • Guds bolig i tabernaklet og templet Det bibelen fortæller os om Guds bolig i tabernaklet og templet giver os faktisk svar på et utroligt vigtigt spørgsmål. Nemlig spørgsmålet: ønsker den høj ophøjede hellige Gud […]
  • De sidste tiders tegn Hvad forudsiger Bibelen om tiden frem til Jesu genkomst? Ole Andersen gennemgår Bibelens tale om "de sidste tider". Jorden er på vej mod undergang. Det er ikke kun dommedagssekter og […]
  • Israels fangenskab og hjemkomst I denne undervisning vil vi på 45 minutter gennemgår ca. 1000 års Israelsk historie, dog centreret omkring det babylonske fangeskab og hjemkomsten. Gud Herren siger i Ezekiel: Sig […]
  • Når Jøder nærmer sig Jesus Jøder har gennem tiden forholdt sig til Jesus på meget forskellige måder. Samuel Roswall giver nogle eksempler på forskellige holdninger og sætter derved vor tids messianske jøder ind […]
Tagged with:     , ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development